Minodora Cliveti: "Sustin includerea in calculul pensiilor stagiile de formare remunerate pentru tineri"
MarĹŁi, 09 Aprilie 2013 08:50

Europarlamentarul Minodora Cliveti, membra a Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale din Parlamentul European, a adresat Comisiei Europene o intrebare scrisa cu privire la includerea in calculul pensiei finale a duratei stagiilor de formare remunerate.

Rata somajului in randul tinerilor a cunoscut o crestere alarmanta, in prezent in Uniunea Europeana fiind peste cinci milioane de tineri sub 25 de ani care nu pot gasi un loc de munca.

In contextul actualei crize economice, stagiile ar putea juca un rol cheie in cresterea accesului tinerilor pe piata muncii. Acestea realizeaza tranzitia de la cunostintele teoretice dobandite pe parcursul educatiei, la competentele necesare la locul de munca, contribuind astfel la imbunatatirea sansele tinerilor de a gasi un loc de munca.

"Au fost constatate foarte multe situatii cand tinerii, fiind in imposibilitatea gasirii unui loc de munca, au fost nevoiti sa lucreze ca stagiari, ajungand chiar si la un an si jumatate de stagii remunerate efectuate. Tinerii intra tarziu pe piata muncii si astfel contributia finala pentru pensia completa este afectata. Trebuie sa venim cu solutii si pentru tinerii aflati in aceasta situatie si prin urmare avem nevoie de orientari politice si ini?iative la nivel european prin care statele membre sa fie sprijinite in eforturile lor de a raspunde nevoilor de reforma in ceea ce priveste sistemul de pensii", a afirmat doamna Cliveti.

 
Minodora Cliveti: "Trebuie actionat pentru o incluziune reala a romilor la nivel european"
Luni, 08 Aprilie 2013 23:05

Doamna Minodora Cliveti, membra a Parlamentului European, considera ca romii, care reprezinta cea mai mare minoritate etnica a Europei, se confrunta frecvent cu prejudecati, intoleranta, discriminare si excluziune. Spre exemplu, cetatenii de etnie roma din Romania continua sa fie discriminati pe piata muncii, avand in vedere faptul ca acestia prefera sa lucreze in alte state membre UE. Conform unui studiu realizat in 2012 privind migratia, 67,6% dintre romi care au plecat in Italia au indicat gasirea unui loc de munca drept principalul motiv pentru plecarea din tara. Aceeasi situatie se regaseste si in cazul celor care au migrat in Spania, tara in care peste 60% dintre romii bulgari si romani au beneficiat de consiliere pentru gasirea unui loc de munca.

De asemenea, romii continua sa fie subiect de discriminare si in ceea ce priveste accesul la serviciile publice si prezentarea in mass-media, aceste atitudini fiind alimentate de stereotipuri negative si prejudecati care sunt puternic prezente in mentalitatea publica.

"Astazi sarbatorim Ziua Internationala a romilor! Ar trebui sa fie o zi in care putem sa spunem ca romii se bucura de egalitate de sanse in obtinerea unui loc de munca, de acces la servicii publice, la o locuinta decenta si o educatie adecvata pentru copii, dar, din pacate, cu toate eforturile facute la nivel european odata cu adoptarea Strategiei privind integrarea sociala ?i economica a romilor in Europa, nu putem afirma ca s-a imbunatatit situatia acestora.
In calitate de raportor din partea socialistilor si democratilor europeni pe raportul privind " Aspectele de gen ale Cadrului european aferent strategiilor de incluziune nationala a populatiei Roma", voi solicita statelor membre UE, ca prin politicile nationale din toate domeniile care sunt relevante pentru incluziunea romilor, sa  actioneze pentru a imbunatati viata celor 10-12 milioane de cetateni de etnie roma pentru a beneficia de educatie, locuri de munca, protectie si incluziunea sociala, si acces la serviciile de sanatate"
, a declarat doamna Cliveti.

 
Femeile cu dizabilitati trebuie ajutate sa se integreze pe piata muncii
Miercuri, 03 Aprilie 2013 19:47

Doamna Minodora Cliveti, membra a Comisiei pentru munca si afaceri sociale din Parlamentul European, a fost desemnata raportor din partea socialistilor si democratilor pe raportul privind "Femeile cu dizabilitati".

Aproximativ 650 de milioane de oameni la nivel mondial (aproximatix 10% din populatia intregii lumi) traieste  cu o dizabilitate  si se confrunta frecvent cu o multitudine de obstacole fizice si sociale. La modul general, femeile trebuie sa faca fata discriminarilor pe baza de rasa, varsta, limba, etnie, cultura, religie sau dizabilitate. Persistenta unor bariere culturale, juridice si institutionale face ca femeile si fetele cu handicap sa fie victime ale discriminarii de doua ori: ca femei si ca persoane cu handicap.

Potrivit Organizatiei Natiunilor Unite, doar 25% dintre femeile cu handicap sunt integrate pe piata muncii la nivel mondial.

Persoanele cu handicap se confrunta cu dificultati in a intra pe piata fortei de munca, dar, dintr-o perspectiva de gen, barbatii cu dizabilitati au sanse duble de a fi angajati in comparatie cu femeile cu handicap. Femeile cu handicap de munca se confrunta adesea cu inegalitati la angajare si in ceea ce priveste promovarea, la formare si reconversie profesionala, la obtinerea de credite, la plata inegala pentru munca egala si segregarea profesionala, si participa foarte rar sau deloc la procesul de luare a deciziilor economice.

Astfel, fetele si femeile de toate varstele, cu orice forma de handicap sunt printre cele mai vulnerabile si marginalizate de societate. Prin urmare, trebuie luate masuri in asa fel sa fie integrate preocuparile acestora la elaborarea politicilor sociale.

"Punerea in aplicare si executarea principiului non-discriminarii este necesara pentru a creste ocuparea fortei de munca a persoanelor cu handicap si a incluziunii sociale in toate statele membre. Trebuie sa abordam problema femeilor cu handicap, concentrandu-ne mai mult pe capacitatea partiala de munca, mai degraba decat pe incapacitatea de munca a acestora. Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa faciliteze, prin urmare, o abordare echilibrata a flexicuritatii in tarile lor", a declarat doamna Cliveti.

 
Avem nevoie de un Cadru european adecvat pentru femeile rome supuse unei duble discrimin?ri, etnice ?i de gen
Miercuri, 27 Martie 2013 16:02

Europarlamentarul Minodora Cliveti (PSD), membru al Comisiei pentru drepturile femeii ?i egalitate de ?anse a fost numit? în aceasta s?pt?mân?, raportor din partea sociali?tilor ?i democra?ilor europeni, din Parlamentul European, pe raportul din proprie ini?iativ? al acestei comisii privind „Aspectele de gen ale Cadrului european aferent strategiilor de incluziune na?ional? a popula?iei Rome”.

De-a lungul ultimilor ani, institu?iile Uniunii Europene ?i agen?iile de profil ?i-au canalizat eforturile din ce în ce mai mult asupra situa?iei drepturilor omului privind aceast? minoritate în Europa. Discriminarea ?i abuzurile împotriva romilor r?mân totu?i la scar? larg? ?i nici un guvern european nu poate pretinde ca a înregistrat un deplin succes în protejarea drepturilor omului, ale membrilor acestor minorit??i. Raportul din proprie ini?iativ? al Comisiei pentru drepturile femeii ?i egalitate de ?anse se concentreaz? asupra situa?iei specifice ?i delicate a femeilor rome, care sunt adesea expuse discrimin?rii multiple ?i intersectoriale pe motive de gen ?i origine etnic? ?i a accesului limitat al acestora la educa?ie, ocuparea for?ei de munc?, s?n?tate, servicii sociale ?i luarea deciziilor. Discriminarea poate ap?rea în cadrul societ??ii într-un context de cre?tere a rasismului anti-romi, dar, de asemenea ?i în cadrul comunit??ilor lor, pe motiv de gen. Femeile rome sunt supuse  unui  risc mai mare decât femeile non-rome, de a fi expuse la toate formele de violen?? împotriva femeilor ?i anume violen?a domestic?, traficul de persoane, prostitu?ia, tocmai din cauza existen?ei   obstacolelor suplimentare în exercitarea drepturilor omului, determinate de lipsa incluziunii sociale, accesul la educa?ie, informa?ie, s?n?tate.

„Acest raport este o ocazie foarte bun? nu numai s? analiz?m problemele specifice ale aceste categorii de popula?ie, femeile de etnie Rom?, dar ?i s? contribuim la îmbun?t??irea/ diversificarea mijloacelor pentru consolidarea unui Strategii europene privind popula?ia Rom?. În acela?i timp este o oportunitate de a face mai bine cunoscute problemele specifice ale acestei etnii, opiniei publice ?i de a contribui  în acest fel la solu?ionarea acestora într-un cadru european, cu solu?ii europene”, a declarat eurodeputatul Minodora Cliveti

 
Info - Cresteri anuale ale costurilor orare ale fortei de munca
Joi, 21 Martie 2013 17:20

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date pentru al patrulea trimestru al anului 2012, cele mai mari cre?teri anuale ale costurilor orare ale for?ei de munc? în economie în ansamblu s-au înregistrat în România (+7,6% ) ?i Estonia (6,7%), iar cel mai sc?zut în Cipru ?i Malta (+0,5%) ?i Italia (0,6%). Sc?deri s-au înregistrat în Spania (-3,4%) ?i Slovenia (-2,1%).

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-42_fr.htm .

 
Avem nevoie de obiective si mai ambitioase pentru drepturile femeilor dupa 2015
Joi, 21 Martie 2013 17:18

In aceasta saptamana in cadrul Comisiei pentru drepturile femeii si egalitate de sanse s-a votat avizul referitor la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – definirea cadrului de dupa 2015 (ODM), pe care doamna europarlamentar Minodora Cliveti a fost raportor din partea socialistilor si democratilor din Parlamentul European.

Avizul cere ca in cadrul de dupa 2015 a ODM sa se stabileasca obiective ambitioase pentru drepturile femeilor si egalitatea de gen, in ceea ce priveste autonomizarea si prosperitatea femeilor, participarea la procesele decizionale, combaterea violentelor impotriva femeilor, accesul la servicii sanitare performante, accesul la educatia de calitate (la nivel primar, secundar si universitar, dar si cursuri de formare), la egalitate salariala, evolutie in cariera si obtinerea drepturilor de proprietate si mostenire.

Prin amendamentele depuse, doamna Cliveti solicita punerea in aplicare si executarea unor politici specifice si eficiente de combatere a tuturor incalcarilor drepturilor femeilor la viata, la integritatea corporala, libertatea de circulatie si la libera alegere a partenerului, dar si eliminarea casatoriei fortate si a mutilarii genitale.

“Am votat acest aviz deoarece prin amendamentele formulate am cerut alocarea in continuare de eforturi suplimentare pentru a integra dimensiunea de gen în toate politicile ?i programele de asisten?? extern?, inclusiv de eliminare a discrimin?rii ?i a violen?ei împotriva femeilor, dar si elaborarea de strategii de finan?are a egalit??ii de gen, inclusiv de finan?are a organiza?iilor locale ale femeilor care se concentreaz? asupra autonomiz?rii femeilor ?i fetelor în cadrul fiec?rei agen?ii de asisten?? pentru dezvoltare si de asemenea ratificarea  Conven?iei Organiza?iei Na?iunilor Unite asupra elimin?rii tuturor formelor de discriminare fa?? de femei de c?tre toate ??rile cu scopul de a promova egalitatea de gen”, a concluzionat europarlamentarul Minodora Cliveti.

 
Avem nevoie de solutii europene concrete pentru combaterea somajului in randul tinerelor femei
Miercuri, 20 Martie 2013 15:49

Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale din Parlamentul European a carei membra este doamna Minodora Cliveti, a organizat miercuri, 20 martie 2013, in Parlamentul European o audiere publica pe tema somajului in randurile tinerilor si posibilele cai de combatere a acestuia.

Expertii prezenti, reprezentand mediul academic, organizatii non guvernamentale si ai executivelor unor state membre: Italia, Finlanda Germania, au analizat programul european "Garantia pentru tineri", care propune o serie de masuri destinate reducerii somajului in randurile tinerilor si au prezentat unele bune practici europene, intre care experienta Finlandei.

Aceasta tara are un grad redus de somaj in randurile tinerilor, mai ales somajul pe termen lung, care este practic inexistent, fiecare tanar fiind inclus intr-un mecanism de monitorizare si pregatire personalizata, pentru a fi consiliat in privinta pregatirii profesionale si, ulterior, pentru a fi ajutat sa isi gaseasca un loc de munca in cel mai scurt timp.

S-a pus accentul pe nevoia unei pregatiri profesionale de calitate a tinerilor, pe mobilitatea profesionala in favoarea tinerilor, dar si a tarilor in care acestia se pregatesc, pentru a combate "migratia de creiere" tinere.

Costul european al somajului este de peste 153 miliarde euro: aceasta este suma pe care UE a cheltuit-o in 2011 pentru sustinerea somerilor, intre care 80% sunt tineri. Abordarea finlandeza este una eficienta, tinerii beneficiind de un plan de dezvoltare personal si de garantii de gasire a unui loc de munca dupa terminarea programului de pregatire. De asemenea, reprezentantul Germaniei a afirmat importanta crearii unei piete europene unice, capabile sa ofere locuri de munca pentru tineri.

"Pentru mine, pe langa tema generala a somajului in randurile tinerilor, tema somajului in randurile tinerelor femei este, de asemenea, extrem de importanta, mai ales ca tinerele fete sunt o categorie sociala cu anumite caracteristici: sunt in majoritate beneficiarele unei diplome, mai multe tinere fiind absolvente de studii superioare decat tinerii barbati, mobilitatea profesionala a crescut in mod exponential in randurile tinerelor si, in plus, acestea sunt principalele destinatare ale presiunii sociale a scaderii natalitatii in UE. De aceea, o abordare de gen a somajului in randurile tinerilor este o problema absolut necesara pentru a gasi solutii specifice pentru somajul in randul tinerelor femei. In plus, ideea pietei unice europene, pe care o salut, este foarte greu de realizat, in conditiile in care mai multe state membre au solicitat si obtinut de la Comisia Europeana suspendarea accesului pe piata muncii interne a unora dintre cetatenii altor state membre, intre care, este stiut, majoritatea sunt tineri", a declarat europarlamentarul Minodora Cliveti.

 
Prezentarea proiectului de regionalizare romanesc in Parlamentul European
Miercuri, 20 Martie 2013 14:52

Marti,19 martie, vice prim ministrul Romaniei, dl Liviu Dragnea, s-a adresat Comisiei pentru dezvoltare regionala a PE pe tema proiectului de regionalizare romanesc. Prezentarea sa a fost extrem de interesanta pentru membrii acestei comisii, care au salutat proiectul si au solicitat schimburi de bune practici cu Romania in acest domeniu.

 
Romania: 31 de centre de informare cu privire la exercitarea drepturilor cetatenilor in Uniunea Europeana
Miercuri, 20 Martie 2013 09:48

Reteaua de 31 de centre ofera cetatenilor mai multe posibilitati de a obtine informatii si sfaturi practice referitoare la exercitarea drepturilor in Uniunea Europeana. In prezent, in UE sunt 500 de astfel de centre, pentru cele circa 500 de milioane de cetateni ai Uniunii.

„Centrele de informare Europe Direct se afla in prima linie, reprezentând imaginea publica, ochii, urechile si gura politicilor UE si ale drepturilor cetatenilor pe teren”, a declarat vicepresedintele Viviane Reding, comisarul pentru justitie, drepturi fundamentale si cetatenie u ocazia intâlnirii la Bruxelles a reprezentantilor centrelor, in cadrul Reuniunii generale anuale a Retelei Europe Direct.. „Cifrele sunt impresionante: numai anul trecut, centrele au primit peste un milion de intrebri. De aceea, astazi extindem reteaua pentru ca centrele sa-si poata indeplini in continuare rolul pe care il au, raspunzând la intrebarile cetatenilor si incurajând dezbaterile pe teme europene la nivel local.”

Centrele Europe Direct ofera patru tipuri de servicii, care se adreseaza cetatenilor si sunt disponibile gratuit.

  • Centrul de contact Europe Direct (EDCC) ofera informatii prin telefon si e-mail, peste tot in UE, cu privire la toate aspectele legate de UE;
  • Centrele de informare Europe Direct sunt puncte de contact locale. Acestea ofera informatii si raspund la intrebari referitoare la toate tipurile de chestiuni europene. Raspund personal si tinând cont de contextul local. Centrele dispun de un personal bine pregatit, care organizeaza evenimente in scoli si dezbateri cu politicieni regionali si locali si prezinta Europa in cadrul diverselor târguri. Având in vedere ca, in fiecare an, sunt primite peste un milion de cereri de informatii, factorii de decizie europeni au, de asemenea, ocazia de a afla direct care sunt nevoile si preocuparile cetatenilor;
  • Centrele de documentare europeana promoveaza educatia si cercetarea privind procesul de integrare europena. Acestea pun la dispozitia publicului o gama larga de documente privind afacerile europene si incurajeaza comunitatea academica sa ia parte la dezbaterile privind Europa;
  • Reteaua Team Europe privind afacerile europene reuneste specialisti din diferite domenii de activitate ale UE care sustin prezentari in cadrul conferintelor, in universitati si scoli cu privire la problematicile europene.

Pentru mai multe informatii aici.
Harta celor 31 de centre din Romania aici.

 
Comunicat de presa - Vizita ambasadorului statului Israel in Bacau
MarĹŁi, 19 Martie 2013 13:55

La data de 11 martie ac Simon Peres, presedintele statului Israel s-a adresat Parlamentului European din Strasbourg.Intr-un discurs vibrant,presedintele Peres a vorbit despre importanta procesului de pace in zona afirmand ca “Inceputul si solutia in procesul de pace cu palestinienii sunt acceptate:doua state pentru doua natiuni.Pacea poate fi obtinuta intr-un timp relativ scurt”.
Formarea noului guvern israelian “este o ocazie de a relua negocierile de pace”, iar o solutie inafara aceleia a doua state nu exista, a declarat presedintele Peres.

De asemenea presedintele Peres a vorbit despre “miracolul” integrarii europene care functioneaza prin consensul statelor membre si despre importanta colaborarii intre aceasta entitate si statul Israel.

Plenul Parlamentului European si un numeros public au asistat la acest eveniment de maxima importanta, iar afirmarea de catre presedintele Peres a  convingerii ca pacea este un proces posibil, dorit de statul Israel, a fost salutata cu aplauze indelungi.

“Personal am un mare respect pentru poporul israelian:am vizitat statul Israel in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei,delegatia noastra a beneficiat de o primire calduroasa in plenul Knessetului,am fost primiti cu simpatie pretutindeni, ni s-a vorbit frumos de Romania, de care multi cetateni evrei isi amintesc cu nostalgie.Tocmai de aceea subliniez importanta acestui discurs in plenul PE si salut vizita pe care Excelenta Sa, domnul Dan Ben-Eliezer, ambasadorul statului Israel in Romania o va face  joi, 21 martie la Bacau cu ocazia deschiderii oficiale a programului de formare continua “Holocaustul,combaterea rasismului si discriminarii” organizat de Institutul National pentru studierea Holocaustului din Romania “Elie Wiesel” in parteneriat cu Casa Corpului didactic Bacau.Este inca una din vizitele pe care reprezentantii autoritatilor israeline le fac la Bacau, si este o dovada a bunelor relatii intre Bacau si Israel.Relatii benefice, de care trebuie sa ne bucuram, sa le dezvoltam si folosim in beneficiul ambelor parti”, a declarat europarlamentarul bacauan.

 
Raspunsul domnului Presedinte Barroso la cadoul primit din partea doamnei europarlamentar Minodora Cliveti
Luni, 18 Martie 2013 13:36

"I-am trimis domnului Presedinte Barroso un album despre judetul Bacau si un tablou al dlui Maric. Iata raspunsul dlui Barroso".

Raspuns Barroso

 
Minodora Cliveti: "Pe cine reprezinta europarlamentarii PDL in Parlamentul European?"
Joi, 14 Martie 2013 13:09

Miercuri seara in plenul de la Strasbourg al Parlamentului European a avut loc o dezbatere prilejuita de declaratia Comisiei Europene despre mecanismul de cooperare si verificare (MCV). In luarea sa de pozitie, comisarul pe extindere, domnul Stefan Fule, a facut afirmatii vagi si generale cu privire la situatia Romaniei, dar a precizat extrem de clar ca intre concluziile MCV si intrarea Romaniei in spatiul Schengen nu exista nici o legatura.

De mentionat ca de fiecare data cand comisarul facea afirmatii care pareau a incrimina Romania, europarlamentarii PDL aplaudau.
De altfel, acestia au fost singurele persoane participante la aceasta dezbatere care au salutat MCV, au afirmat ca aceasta forma de monitorizare practic, a Romaniei, este singura de natura a salva Romania de la derapajul de democratie, fiind un adevarat medicament destinat mai binelui tarii noastre.

De remarcat ca in sala au fost luari de pozitie si din partea europarlamentarilor bulgari, Bulgaria fiind de asemenea vizata de MCV, dar acestia au criticat in bloc raportul, indiferent de apartenenta lor politica, au fost, asadar, toti, aparatorii tarii lor. Ma intreb, de aceea, pe cine reprezinta europarlamentarii PDL in PE? In nici un caz nu reprezinta Romania si pe cetatenii romani.

Pentru aceia care si-ar putea imagina ca raportul MCV a fost criticat nejustificat de catre europararlamentarii PSD si PNL, fiind considerat de acestia discriminatoriu, nedrept, chiar abuziv, fac urmatoarele precizari:

  • raportul saluta progresele facute si  reproseaza Romaniei in principal faptul ca mass media a facut remarci critice la adresa unor hotarari judecatoresti, sau ca pentru pozitiile de conducere din Parchetul General si DNA s-au prezentat prea putini candidati, aspecte care nu pot, in nici o tara democratica, sa fie cenzurate si decise de un guvern;
  • raportul a fost considerat incorect si de europarlamentari din alte tari (doamna Cornelia Ernst - Germania sau domnul Pino Arlacchi - Italia).

Se pot trage doua concluzii clare in urma acestei dezbateri: pe de o parte, ca intre intrarea Romaniei in spatiul Schengen si constatarile MCV NU EXISTA NICI O LEGATURA si ca europarlamentarii PDL nu reprezinta Romania in PE, ceea ce nu trebuie sa fie uitat de cetatenii romani care sunt chemati in mai 2014 la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European.

 
Minodora Cliveti: "Consumatorii vor fi mai bine protejati pe piata europeana"
Miercuri, 13 Martie 2013 13:08

Doamna Minodora Cliveti, membra a Parlamentului European, considera ca in cadrul Uniunii  Europene, cumparatorii vor avea acces mai usor la medieri rapide, ieftine si impartiale in litigiile cu vanzatorii de bunuri si prestatorii de servicii datorita a doua rapoarte votate in aceasta saptamana in sesiunea plenara de la Strasbourg.

"Am votat aceste rapoarte deoarece scopul lor este de a-i ajuta pe cumparatori sa evite procese lungi si costisitoare, mai ales cand este vorba de achizitii online sau transfrontaliere", a declarat eurodeputatul Minodora Cliveti.

Rapoartele aduc noi precizari in ceea ce priveste Solutionarea alternativa a litigiilor (SAL), dar si Solutionarea online a litigiilor (SOL).

Solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) vine atat in favoarea vinzatorilor, cat si a consumatorilor, deoarece este un mecanism transeuropean ieftin si rapid de despagubire, care va incuraja consumul transfrontalier contribuind astfel si la cresterea Pietei Unice.

In ceea ce priveste Regulamentul aferent  Solutionarii online a litigiilor (SOL), acesta  da Comisiei Europene dreptul de a creea o Platforma online in toate limbile UE, unde consumatorii pot gasi un formular standard pentru plangeri si pe care il pot completa in limba materna.

"Cumparatorii vor putea utiliza astfel noile reglementari pentru a cere despagubiri pentru plangeri formulate in afara instantelor, referitoare la orice bunuri si servicii, indiferent daca au fost achizitionate online, in magazin, local sau in strainatate. S-a stabillit de asemenea ca aceste medieri sa fie gratuite sau sa existe o <taxa fixa>si sa fie solutionate in maxim 90 de zile", a concluzionat europarlamentarul Minodora Cliveti.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 8 din 15