Minodora Cliveti: "Cetatenii europeni nu pot fi migranti in spatiul Uniunii Europene!"
Vineri, 08 Noiembrie 2013 14:51

Europarlamentarul PSD, Minodora Cliveti a adresat o intrebare scrisa Comisiei Europene prin care solicita acesteia clarificari cu privire la notiunea de emigrant :
"Tratatul consolidat al UE defineste la art 9 notiunea de cetatean european:
"Este cet??ean al Uniunii orice persoan? care are cet??enia unui stat membru. Cet??enia Uniunii nu īnlocuie?te cet??enia na?ional?, ci se adaug? acesteia".

De asemenea, art. 20 din Tratatul de functionare a UE face precizari in legatura cu cetatenia europeana:
"(1)Se instituie cet??enia Uniunii.Este cet??ean al Uniunii orice persoan? care are cet??enia unui stat membru".

Acelasi articol stabileste drepturile cetatenilor europeni, intre care dreptul la libera circulatie:
(2) Cet??enii Uniunii au drepturile ?i obliga?iile prev?zute īn tratate. Ace?tia se bucur?, printre altele,de:
(a) dreptul de liber? circula?ie ?i de ?edere pe teritoriul statelor membre.

Art. 26 din tratat defineste piata interna europeana:
"(1)Uniunea adopt? m?surile pentru instituirea sau asigurarea func?ion?rii pie?ei interne, īn conformitate cu dispozi?iile incidente ale tratatelor. (2) Pia?a intern? cuprinde un spa?iu f?r? frontiere interne, īn care libera circula?ie a m?rfurilor, a persoanelor, a serviciilor ?i a capitalurilor este asigurat? īn conformitate cu dispozi?iile tratatelor".

Avand in vedere aceste prevederi din Tratate si constatand ca in spatiul public se vorbeste din ce in ce mai mult despre "migratia economica" inclusiv cu referire la cetatenii europeni, intreb Comisia daca nu considera ca se impune o clarificare terminologica a statutului cetateanului european care se deplaseaza in spatiul UE, cetatean care nu poate fi considerat drept "migrant", iar deplasarea acestuia in spatiul UE, indiferent de scopul acesteia, nu poate fi confundata cu fenomenul migratiei?"