Get Caught Reading 2013
Sâmbătă, 22 Iunie 2013 08:54

Campania europeana "Get caught reading" m-a surprins citind si ii multumesc pentru asta. Cititi si voi, caci "nu este alta mai placuta zabava decat cetitul cartilor", cum zice Miron Costin.

Minodora Cliveti

 
Raport de activitate europarlamentar Minodora Cliveti 17 - 20 iunie 2013 Bruxelles
Joi, 20 Iunie 2013 21:58

ACTIVITATE PE COMISII

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL);
 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM);
 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI);
 • participare la sedinta grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European de pregatire a pozitiei S&D in vedere voturilor din cadrul Comisiilor: EMPL, FEMM;
 • primirea, in cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM), a urmatoarelor rapoarte/opinii in calitate de raportor din umbra din partea grupului politic S&D:
  • Raport referitor la "Ac?iuni specifice n cadrul politicii comune n domeniul pescuitului pentru dezvoltarea rolului femeilor";
  • Raport referitor la "Abordarea globala a Uniunii Europene ?i implica?iile sale asupra coeren?ei ac?iunii externe a Uniunii Europene";
  • Raport referitor la Directiva Parlamentului European ?i a Consiliului privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor n contextul liberei circula?ii a lucr?torilor.

ALTE ACTIVITATI

 • participare, n calitate de invitat oficial, la dezbaterea cu tema "Femeia invizibil? - examinarea impactului cancerului de sn avansat asupra femeii ?i societ??ii", organizat la Bruxelles de European Patient Advocacy Group cu participarea a numero?i profesori, medici, cadre medicale specializate n oncologie dar ?i pacien?i care au suferit de cancer de sn avansat, organiza?ii non guvernamentale active n domeniu, ntre care Funda?ia Rena?terea din Romnia reprezentat? de Mihaela Geoan? ?i Cristiana Copos;
 • participare, in calitate de membra a Delegatiei la Comisia parlamentara de cooperare UE-Republica Moldova, la a 17-a reuniune a Comisiei parlamentare de cooperare UE-Republica Moldova, in prezenta membrilor din Parlamentul Republicii Moldova, a Ambasadorului Republicii Moldova pe langa Uniunea Europeana si a altor membrii ai Consiliului European;
 • schimb de opinii in cadrul pranzului de lucru organizat de Delegatia Republicii Moldova, cu participarea dl. Martin Schultz, Presedintele Parlamentului European;
 • sustinerea declaratiei scrise referitoare la importan?a dimensiunii globale a combaterii con?inuturilor online care ilustreaz? abuzuri sexuale mpotriva copiilor.

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa "Solu?ii europene pentru prevenirea ?i tratarea cancerului de sn" in urma participarii la dezbaterea cu tema "Femeia invizibil? - examinarea impactului cancerului de sn avansat asupra femeii ?i societ??ii", organizata la Bruxelles de European Patient Advocacy Group.
 
Miercuri, 19 Iunie 2013 13:05

Europarlamentarul Minodora Cliveti, membr? a comisiilor de Ocupare a for?ei de munc? ?i afaceri sociale ?i Drepturile femeii ?i egalitatea de gen a participat mar?i, 18 iunie, n calitate de invitat oficial la o dezbatere cu tema "Femeia invizibil? - examinarea impactului cancerului de sn avansat asupra femeii ?i societ??ii", organizat la Bruxelles de European Patient Advocacy Group cu sprijinul companiei Novartis. La discu?ie au participat numero?i profesori, medici, cadre medicale specializate n oncologie dar ?i pacien?i care au suferit de cancer de sn avansat, organiza?ii non guvernamentale active n domeniu, ntre care Funda?ia Rena?terea din Romnia reprezentat? de Mihaela Geoan? ?i Cristiana Copos.

Doamna europarlamentar Cliveti a prezentat situa?ia dificil? cu care se confrunt? femeile afectate de aceast? boal? ?i a propus m?suri concrete pentru reintegrarea acestora pe pia?a muncii.

"S?n?tatea femeii este s?n?tatea familiei. Cnd femeia este bolnav?, ntreaga familie sufer?. Iar cnd femeia este sus?in?torul unei familii monoparentale, caz care apare din ce n ce mai des, situa?ia este ?i mai dramatic?. De cele mai multe ori femeia este ultima din familie care se duce la medic. Femeile care sufer? de cancer au dorin?a ?i dreptul s? munceasc? ?i s? fie reintegrate la locul de munc?, a subliniat europarlamentarul romn. Aceasta a propus o serie de m?suri menite s? ajute femeile afectate de aceast? boal?:

 • implementarea unor programe eficiente ?i gratuite de depistare precoce a cancerului de sn; astfel de programe ar aduce beneficii bugetare reale pe termen lung; rolul medicului de familie este esen?ial ?i acesta ar trebui s? invite femeile s? ?i fac? aceste teste;
 • cre?terea nivelului de informare ar trebui s? nceap? nc? din ?coli prin promovarea unei educa?ii orientate spre prevenire ?i a unui stil de via?? s?n?tos;
 • o abordare curajoas? a bolii sub toate aspectele ei, mai ales din punct de vedere psihologic: femeile p?streaz? secretul fa?? de al?ii, neag? realitatea. Boala nu e o ru?ine.
 • cancerul de sn este o boal? complex?, care merge mn? n mn? cu cancerul de col uterin ?i care necesit? mari costuri sociale pentru opera?ie ?i terapie. Pu?ine femei au bani pentru refacerea snului deoarece opera?ia este foarte costisitoare. Ar trebui ca aceast? refacere s? nu fie considerat? una estetic?, ci o parte a terapiei de vindecare a cancerului ?i s? fie acoperit? de asigurarea medical?. Lipsa unei astfel de acoperiri poate duce la sc?derea stimei ?i ncrederii n sine ?i poate afecta negativ via?a curent? a femeii, att la din punct de vedere individual, dar ?i ca partener n cuplu ?i membru al societ??ii.
 • bugetarea de gen este un instrument util pe care statele membre ar trebui s? l sus?in? n cadrul politicilor na?ionale; n acest sens ele ar trebui s? aloce fonduri specifice att pentru prevenirea, depistarea ?i tratamentul cancerului de sn, ct ?i pentru programe educa?ionale, de dezvoltare profesional? ?i de dobndire a unor noi cuno?tin?e tehnologice, programe care ar putea cre?te semnificativ num?rul femeilor cu cancer de sn care se vor ntoarce la un loc de munc? satisf?c?tor pentru acestea;
 • statele membre ar trebui s? introduc? politici fiscale ?i sociale atractive pentru acei angajatori care aleg s? angajeze sau s? p?streze n munc? femei diagnosticate cu cancer de sn; n vederea introducerii unei noi politici de protec?ie a pacien?ilor care sufer? de orice form? de cancer ?i pentru o mai bun? uniformizare ?i consolidare a modalit??ilor de sprijinire a acestora la nivelul Uniunii Europene, Comisia European? ar trebui s? invite la discu?ii preliminare reprezentan?i ai pacien?ilor, angajatorilor, cadrelor medicale ?i ngrijitorilor.

Se impune ?i solidaritatea femeilor n prevenirea ?i combaterea cancerului de sn: majoritatea medicilor ?i a cadrelor medicale sunt femei, majoritatea profesorilor sunt femei, majoritatea jurnali?tilor sunt femei, majoritatea activi?tilor din ONG-uri sunt femei.....dar, majoritatea deciden?ilor nu sunt femei. Deci, trebuie s? ne ajut?m ?i ntre noi, femeile, ?i s? ne lupt?m pentru o strategie european? unitar? de prevenire ?i tratare a cancerului de sn, a conchis europarlamentarul romn.

 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 10 - 13 iunie 2013 STRASBOURG
Luni, 17 Iunie 2013 15:07

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

Interventie in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raportul referitor la o nou? agend? privind politica de protec?ie a consumatorilor europeni;
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporar? a controlului la frontierele interne n circumstan?e excep?ionale;
 • Raport referitor la propunerea de numire a lui George Pufan ca membru al Cur?ii de Conturi;
 • Recomandarea pentru a doua lectur? referitoare la pozi?ia n prim? lectur? a Consiliului n vederea adopt?rii regulamentului Parlamentului European ?i al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor ?i copiilor de vrst? mic?, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale ?i nlocuitorii unei diete totale pentru controlul greut??ii;
 • ntrebarea cu solicitare de r?spuns oral referitoare la Comunicarea Comisiei intitulat? "C?tre investi?ii sociale pentru promovarea cre?terii ?i coeziunii - inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020";
 • Raporul referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind cerin?ele minime de securitate ?i s?n?tate referitoare la expunerea lucr?torilor la riscuri generate de agen?ii fizici (cmpuri electromagnetice);
 • Raportul referitor la crima organizat?, corup?ie ?i sp?larea de bani: recomand?ri cu privire la ac?iunile ?i ini?iativele care se impun;
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane;
 • Raportul referitor la locuin?ele sociale din Uniunea European?;
 • Raportul referitor la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului definirea cadrului post-2015;
 • Raportul referitor la mobilitatea educa?ional? ?i profesional? a femeilor n UE.

Depunere declaratie scrisa pe:

 • Declara?ia Consiliului ?i Comisiei privind preg?tirile n vederea reuniunii Consiliului European din 27-28 iunie 2013 Ac?iune europeana pentru combaterea ?omajului n rndul tinerilor.

ALTE ACTIVITATI

 • participare la sedinta solemna a Parlamentului European in cadrul careia a tinut un discurs dl. Borut Pahor, pre?edintele Sloveniei;
 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D;
 • participare la grupul de lucru S&D din cadrul Comisiei privind drepturile femeii ?i egalitatea de gen;
 • participare la sedinta delegatiei romane din cadrul Parlamentului European;
 • sustinerea declaratiilor scrise referitoare la:
  • educa?ia fizic? integrat? pentru dezvoltarea echilibrat? a elevilor cu handicap ?i a elevilor s?n?to?i talenta?i la sport;
  • instituirea unei Zile europene de recunoa?tere a victimelor coloniz?rii; europene ?i ale sclaviei din perioada colonial?;
  • provocarea Foamete zero a ONU;
  • pistele de bicicleta;
  • ncetarea imediat? a actelor de tortur? ?i de maltratare la care sunt supu?i ogarii n Europa;
  • amenin?area pe care o constituie tuberculoza farmacorezistent? n regiunea european?;
  • un card european pentru persoanele cu handicap;
  • desemnarea culturii vinului ca parte a patrimoniului cultural imaterial al umanit??ii.

INTERVIURI / COMUNICATE

 • comunicat de presa referitor la vizita premierului roman Victor Ponta in Germania, intalnirea acestuia cu cancelarul Angela Merkel si pozitia comuna pe care cei doi demnitari au adoptat-o cu privire la relatiile bilaterale romano-germane;
 • comunicat de presa referitor la sesiunea plenara a Parlamentului European desfasurata intre 10-13 iunie 2013 in cadrul careia au fost dezbatute si adoptate rapoarte extrem de importante, cu efecte directe asupra cetatenilor europeni.

INTALNIRI

 • schimb de opinii cu dna. Arezoo Hersel, seful adjunct al Misiunii in cadrul Ambasadei Statului Israel in Romania.
 
Minodora Cliveti: Actuala sesiune de plen a PE, una profund interesata de gasirea de solutii la probleme sociale
Joi, 13 Iunie 2013 19:08

Actuala sesiune plenara a Parlamentului European care s-a desfasurat intre 10-13 iunie 2013 a fost marcata de dezbaterea si adoptarea unor rapoarte extrem de importante, cu efecte directe asupra cetatenilor europeni.

"In calitate de membra a Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale apreciez interesul Parlamentului European in punerea de presiune asupra Comisiei Europene pentru luarea de masuri concrete in vederea combaterii efectelor crizei asupra imensei majoritati a cetatenilor. Astfel, s-a cerut ca viitoarea reuniune a Consiliului European sa decida masuri europene de combatere a somajului in randurile tinerilor, solicitandu-se negocieri cu privire la alocarea de fonduri europene in acest scop in continutul cadrului financiar multianual.
Totodata, Parlamentul European a cerut explicatii si angajamente concrete Comisiei in legatura cu comunicarea acesteia privind investitiile sociale pentru promovarea cresterii coeziunii - inclusiv implementarea Fondului Social European pentru perioada 2014-2020)"
, a declarat doamna Minodora Cliveti.

Doua rapoarte extrem de importante se refera direct la probleme sociale: locuintele sociale in UE si Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, ambele rapoarte ale Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale.

"Constat insa ca, desi aceste rapoarte la care am contribuit cu numeroase amendamente, au fost votate, majoritatea parlamentara de dreapta a respins prevederi esentiale, cum este, de pilda, propunerea de infiintare a unui Observator european pentru locuinte sociale, care ar fi avut menirea sa contribuie la construirea si functionarea unei politici europene concentrate, coerente si eficiente in materie de locuinte sociale", a apreciat doamna europarlamentar.

Cat priveste persoanele cele mai defavorizate, Comisia a propus lansarea unui fond de circa 3,5 miliarde euro pentru perioada 2014-2020 pentru sprijinirea dispozitivelor nationale de contracarare a lipsurilor alimentare si nealimentare, precum si pentru reinsertie sociala a persoanelor aflate in situatii critice, care sunt estimate a fi in numar de 2 milioane anual in UE.

Plenul actual al Parlamentului European s-a pronuntat prin vot secret si asupra candidaturii lui George Pufan propus de Romania pentru Curtea Europeana de Conturi.
"Felicitandu-l pe domnul Pufan pentru pozitia extrem de importanta pe care o va ocupa, subliniez in acelasi timp rolul major al lobby-ului facut de eurodeputatii USL in favoarea acestuia si pentru combaterea anti-lobby-ului facut de unii europarlamentari ai PDL", a concluzionat doamna Minodora Cliveti

 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următor > Sfârşit >>

Pagina 18 din 40