Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 25 - 28 martie 2013, BRUXELLES
MarĹŁi, 02 Aprilie 2013 13:43

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)

 • alocarea raportului „Femeile cu dizabilitati” in calitate de raportor din umbra din partea grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European


Comisia pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM)

 • alocarea raportului privind „Aspectele de gen ale cadrului european aferent strategiilor de incluziune nationala a populatiei de etnie Roma”, in calitatea de raportor din partea grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European

ALTE ACTIVITATI

 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene pe tema includerii stagiilor in calculul pensiilor

CONFERINTE / SEMINARII / DEZBATERI

 • participare la conferinta "Sustainability for Sustainable Growth - Using Cohesion and R&D Funding in the Water Sector to Promote Economic Growth", organizata si prezidata de domnul europarlamentar Victor Bostinaru;
 • participare la dezbaterea “A Case for EU Competitiveness - Quotas in the Boardroom”,  organizata de europarlamentarii Silvana Koch-Mehrin si Louis Michel;
 • participare la seminarul pe tema violentei impotriva femeilor dr etnie roma “Romani Women and Gender-based Violence within Romani Communities”;
 • participare le dezbaterea pe tema libertatii presei “Freedom of the press: a Threat T to the judiciary?”, organizata de europarlamentarii Norica Nicolai si Renate Weber
 • participare la seminarul pe tema bunastarii copiilor “Seminar on child well-being”, organizat de doamna europarlamentar Daciana Sarbu

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa "Avem nevoie de un cadru european adecvat pentru femeile rome  supuse unei duble discrimin?ri, etnice ?i de gen" cu ocazia numirii domniei sala drept raportor pe raportul „Aspectele de gen ale Cadrului european aferent strategiilor de incluziune nationala a populatiei Roma” in cadrul Comisiei FEMM

 

 
Avem nevoie de un Cadru european adecvat pentru femeile rome supuse unei duble discrimin?ri, etnice ?i de gen
Miercuri, 27 Martie 2013 16:02

Europarlamentarul Minodora Cliveti (PSD), membru al Comisiei pentru drepturile femeii ?i egalitate de ?anse a fost numit? în aceasta s?pt?mân?, raportor din partea sociali?tilor ?i democra?ilor europeni, din Parlamentul European, pe raportul din proprie ini?iativ? al acestei comisii privind „Aspectele de gen ale Cadrului european aferent strategiilor de incluziune na?ional? a popula?iei Rome”.

De-a lungul ultimilor ani, institu?iile Uniunii Europene ?i agen?iile de profil ?i-au canalizat eforturile din ce în ce mai mult asupra situa?iei drepturilor omului privind aceast? minoritate în Europa. Discriminarea ?i abuzurile împotriva romilor r?mân totu?i la scar? larg? ?i nici un guvern european nu poate pretinde ca a înregistrat un deplin succes în protejarea drepturilor omului, ale membrilor acestor minorit??i. Raportul din proprie ini?iativ? al Comisiei pentru drepturile femeii ?i egalitate de ?anse se concentreaz? asupra situa?iei specifice ?i delicate a femeilor rome, care sunt adesea expuse discrimin?rii multiple ?i intersectoriale pe motive de gen ?i origine etnic? ?i a accesului limitat al acestora la educa?ie, ocuparea for?ei de munc?, s?n?tate, servicii sociale ?i luarea deciziilor. Discriminarea poate ap?rea în cadrul societ??ii într-un context de cre?tere a rasismului anti-romi, dar, de asemenea ?i în cadrul comunit??ilor lor, pe motiv de gen. Femeile rome sunt supuse  unui  risc mai mare decât femeile non-rome, de a fi expuse la toate formele de violen?? împotriva femeilor ?i anume violen?a domestic?, traficul de persoane, prostitu?ia, tocmai din cauza existen?ei   obstacolelor suplimentare în exercitarea drepturilor omului, determinate de lipsa incluziunii sociale, accesul la educa?ie, informa?ie, s?n?tate.

„Acest raport este o ocazie foarte bun? nu numai s? analiz?m problemele specifice ale aceste categorii de popula?ie, femeile de etnie Rom?, dar ?i s? contribuim la îmbun?t??irea/ diversificarea mijloacelor pentru consolidarea unui Strategii europene privind popula?ia Rom?. În acela?i timp este o oportunitate de a face mai bine cunoscute problemele specifice ale acestei etnii, opiniei publice ?i de a contribui  în acest fel la solu?ionarea acestora într-un cadru european, cu solu?ii europene”, a declarat eurodeputatul Minodora Cliveti

 
Raport de activitate europarlamentar 18 - 21 martie 2013 BRUXELLES
Vineri, 22 Martie 2013 13:45

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)

 • a participat la reuniunile de lucru ale Comisiei

Comisia pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM)

 • a participat la sedinta pregatitoare a Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor, in cadrul careia d-na Cliveti a indicat linia de vot aferenta amendamentelor depuse pe avizul "Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – definirea cadrului de dupa 2015 (ODM)", pe care doamna europarlamentar Minodora Cliveti a fost raportor din partea grupului politic S&D
 • a fost votat in cadrul Comisiei Avizul referitor la "Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – definirea cadrului de dupa 2015 (ODM)", pe care doamna europarlamentar Minodora Cliveti a fost raportor din partea grupului politic S&D

Comisia de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI)

 • a participat la reuniunile de lucru ale Comisiei

ALTE ACTIVITATI

 • a adresat o intrebare scrisa Comisiei Europene privind "Garantia pentru tineri -  combaterea somajului in randul tinerelor femei"
 • a participat la intalnirea delegatiei pentru Canada pe tema gazelor de sist
 • a participat la Conferinta Presedintilor in cadrul careia dl Herman Van Rompuy, pre?edintele Consiliului European, a prezentat un rezumat al reuniunii Consiliului European din 14-15 martie 2013

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • a dat un comunicat de presa pe tema somajului in randurile tinerilor si posibilele cai de combatere a acestuia "Avem nevoie de solutii europene concrete pentru combaterea somajului in randul tinerelor femei"
 • a dat un comunicat de presa "Avem nevoie de obiective si mai ambitioase pentru drepturile femeilor dupa 2015" in urma votarii in cadrul Comisiei FEMM a avizului "Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – definirea cadrului de dupa 2015 (ODM)", pe care doamna europarlamentar Minodora Cliveti a fost raportor din partea grupului politic S&D

INTALNIRI / EVENIMENTE/ CONFERINTE

 • a participat la un pranz de lucru impreuna cu alti europarlamentari din cadrul delegatiei socialiste romane, dl. Liviu Dragnea viceprim-ministru ?i ministru al dezvolt?rii regionale ?i administra?iei publice, dna. Rovana Plumb ministru mediului si schimbarilor climatice, dl. Eugen Orlando Teodorovici ministru fondurilor europene
 • a participat la expozitia de arta organizata de dl. europarlamentar Iuliu Winkler in cadrul Parlamentului European
 • a participat la celebrarea zilei nationale a Irlandei in cadrul Parlamentului European
 
Info - Cresteri anuale ale costurilor orare ale fortei de munca
Joi, 21 Martie 2013 17:20

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date pentru al patrulea trimestru al anului 2012, cele mai mari cre?teri anuale ale costurilor orare ale for?ei de munc? în economie în ansamblu s-au înregistrat în România (+7,6% ) ?i Estonia (6,7%), iar cel mai sc?zut în Cipru ?i Malta (+0,5%) ?i Italia (0,6%). Sc?deri s-au înregistrat în Spania (-3,4%) ?i Slovenia (-2,1%).

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-42_fr.htm .

 
Avem nevoie de obiective si mai ambitioase pentru drepturile femeilor dupa 2015
Joi, 21 Martie 2013 17:18

In aceasta saptamana in cadrul Comisiei pentru drepturile femeii si egalitate de sanse s-a votat avizul referitor la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – definirea cadrului de dupa 2015 (ODM), pe care doamna europarlamentar Minodora Cliveti a fost raportor din partea socialistilor si democratilor din Parlamentul European.

Avizul cere ca in cadrul de dupa 2015 a ODM sa se stabileasca obiective ambitioase pentru drepturile femeilor si egalitatea de gen, in ceea ce priveste autonomizarea si prosperitatea femeilor, participarea la procesele decizionale, combaterea violentelor impotriva femeilor, accesul la servicii sanitare performante, accesul la educatia de calitate (la nivel primar, secundar si universitar, dar si cursuri de formare), la egalitate salariala, evolutie in cariera si obtinerea drepturilor de proprietate si mostenire.

Prin amendamentele depuse, doamna Cliveti solicita punerea in aplicare si executarea unor politici specifice si eficiente de combatere a tuturor incalcarilor drepturilor femeilor la viata, la integritatea corporala, libertatea de circulatie si la libera alegere a partenerului, dar si eliminarea casatoriei fortate si a mutilarii genitale.

“Am votat acest aviz deoarece prin amendamentele formulate am cerut alocarea in continuare de eforturi suplimentare pentru a integra dimensiunea de gen în toate politicile ?i programele de asisten?? extern?, inclusiv de eliminare a discrimin?rii ?i a violen?ei împotriva femeilor, dar si elaborarea de strategii de finan?are a egalit??ii de gen, inclusiv de finan?are a organiza?iilor locale ale femeilor care se concentreaz? asupra autonomiz?rii femeilor ?i fetelor în cadrul fiec?rei agen?ii de asisten?? pentru dezvoltare si de asemenea ratificarea  Conven?iei Organiza?iei Na?iunilor Unite asupra elimin?rii tuturor formelor de discriminare fa?? de femei de c?tre toate ??rile cu scopul de a promova egalitatea de gen”, a concluzionat europarlamentarul Minodora Cliveti.

 
Avem nevoie de solutii europene concrete pentru combaterea somajului in randul tinerelor femei
Miercuri, 20 Martie 2013 15:49

Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale din Parlamentul European a carei membra este doamna Minodora Cliveti, a organizat miercuri, 20 martie 2013, in Parlamentul European o audiere publica pe tema somajului in randurile tinerilor si posibilele cai de combatere a acestuia.

Expertii prezenti, reprezentand mediul academic, organizatii non guvernamentale si ai executivelor unor state membre: Italia, Finlanda Germania, au analizat programul european "Garantia pentru tineri", care propune o serie de masuri destinate reducerii somajului in randurile tinerilor si au prezentat unele bune practici europene, intre care experienta Finlandei.

Aceasta tara are un grad redus de somaj in randurile tinerilor, mai ales somajul pe termen lung, care este practic inexistent, fiecare tanar fiind inclus intr-un mecanism de monitorizare si pregatire personalizata, pentru a fi consiliat in privinta pregatirii profesionale si, ulterior, pentru a fi ajutat sa isi gaseasca un loc de munca in cel mai scurt timp.

S-a pus accentul pe nevoia unei pregatiri profesionale de calitate a tinerilor, pe mobilitatea profesionala in favoarea tinerilor, dar si a tarilor in care acestia se pregatesc, pentru a combate "migratia de creiere" tinere.

Costul european al somajului este de peste 153 miliarde euro: aceasta este suma pe care UE a cheltuit-o in 2011 pentru sustinerea somerilor, intre care 80% sunt tineri. Abordarea finlandeza este una eficienta, tinerii beneficiind de un plan de dezvoltare personal si de garantii de gasire a unui loc de munca dupa terminarea programului de pregatire. De asemenea, reprezentantul Germaniei a afirmat importanta crearii unei piete europene unice, capabile sa ofere locuri de munca pentru tineri.

"Pentru mine, pe langa tema generala a somajului in randurile tinerilor, tema somajului in randurile tinerelor femei este, de asemenea, extrem de importanta, mai ales ca tinerele fete sunt o categorie sociala cu anumite caracteristici: sunt in majoritate beneficiarele unei diplome, mai multe tinere fiind absolvente de studii superioare decat tinerii barbati, mobilitatea profesionala a crescut in mod exponential in randurile tinerelor si, in plus, acestea sunt principalele destinatare ale presiunii sociale a scaderii natalitatii in UE. De aceea, o abordare de gen a somajului in randurile tinerilor este o problema absolut necesara pentru a gasi solutii specifice pentru somajul in randul tinerelor femei. In plus, ideea pietei unice europene, pe care o salut, este foarte greu de realizat, in conditiile in care mai multe state membre au solicitat si obtinut de la Comisia Europeana suspendarea accesului pe piata muncii interne a unora dintre cetatenii altor state membre, intre care, este stiut, majoritatea sunt tineri", a declarat europarlamentarul Minodora Cliveti.

 
<< Început < Anterior 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următor > Sfârşit >>

Pagina 25 din 40