Prezentarea proiectului de regionalizare romanesc in Parlamentul European
Miercuri, 20 Martie 2013 14:52

Marti,19 martie, vice prim ministrul Romaniei, dl Liviu Dragnea, s-a adresat Comisiei pentru dezvoltare regionala a PE pe tema proiectului de regionalizare romanesc. Prezentarea sa a fost extrem de interesanta pentru membrii acestei comisii, care au salutat proiectul si au solicitat schimburi de bune practici cu Romania in acest domeniu.

 
Romania: 31 de centre de informare cu privire la exercitarea drepturilor cetatenilor in Uniunea Europeana
Miercuri, 20 Martie 2013 09:48

Reteaua de 31 de centre ofera cetatenilor mai multe posibilitati de a obtine informatii si sfaturi practice referitoare la exercitarea drepturilor in Uniunea Europeana. In prezent, in UE sunt 500 de astfel de centre, pentru cele circa 500 de milioane de cetateni ai Uniunii.

„Centrele de informare Europe Direct se afla in prima linie, reprezentând imaginea publica, ochii, urechile si gura politicilor UE si ale drepturilor cetatenilor pe teren”, a declarat vicepresedintele Viviane Reding, comisarul pentru justitie, drepturi fundamentale si cetatenie u ocazia intâlnirii la Bruxelles a reprezentantilor centrelor, in cadrul Reuniunii generale anuale a Retelei Europe Direct.. „Cifrele sunt impresionante: numai anul trecut, centrele au primit peste un milion de intrebri. De aceea, astazi extindem reteaua pentru ca centrele sa-si poata indeplini in continuare rolul pe care il au, raspunzând la intrebarile cetatenilor si incurajând dezbaterile pe teme europene la nivel local.”

Centrele Europe Direct ofera patru tipuri de servicii, care se adreseaza cetatenilor si sunt disponibile gratuit.

 • Centrul de contact Europe Direct (EDCC) ofera informatii prin telefon si e-mail, peste tot in UE, cu privire la toate aspectele legate de UE;
 • Centrele de informare Europe Direct sunt puncte de contact locale. Acestea ofera informatii si raspund la intrebari referitoare la toate tipurile de chestiuni europene. Raspund personal si tinând cont de contextul local. Centrele dispun de un personal bine pregatit, care organizeaza evenimente in scoli si dezbateri cu politicieni regionali si locali si prezinta Europa in cadrul diverselor târguri. Având in vedere ca, in fiecare an, sunt primite peste un milion de cereri de informatii, factorii de decizie europeni au, de asemenea, ocazia de a afla direct care sunt nevoile si preocuparile cetatenilor;
 • Centrele de documentare europeana promoveaza educatia si cercetarea privind procesul de integrare europena. Acestea pun la dispozitia publicului o gama larga de documente privind afacerile europene si incurajeaza comunitatea academica sa ia parte la dezbaterile privind Europa;
 • Reteaua Team Europe privind afacerile europene reuneste specialisti din diferite domenii de activitate ale UE care sustin prezentari in cadrul conferintelor, in universitati si scoli cu privire la problematicile europene.

Pentru mai multe informatii aici.
Harta celor 31 de centre din Romania aici.

 
Stagii remunerate in cadrul Parlamentului European
Miercuri, 20 Martie 2013 09:36
1. Stagii remunerate in cadrul Parlamentului European (pentru absolventi studii universitare)

Scopul lor este de a le permite stagiarilor sa isi completeze cunostintele dobandite in timpul studiilor si sa se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, in special cu aceea a Parlamentului European.
Stagiile remunerate includ:

 • stagiile Robert Schuman cu optiunea generala: aplicantii trebuie sa dovedeasca ca au redactat, in cadrul studiilor universitare sau pentru o publicatie stiintifica, o lucrare scrisa substantiala. Unul dintre aceste stagii, care poarta numele de „Bursa Chris Piening”, poate fi acordat unui candidat a carui lucrare a avut ca tema relatiile dintre Uniunea Europeana si Statele Unite.
 • stagiile Robert Schuman cu optiunea jurnalism: aplicantii trebuie sa dovedeasca experienta profesionala, fie prin articole publicate, fie prin inscrierea in asociatia jurnalistilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diploma in jurnalism recunoscuta in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele candidate la aderare.

Locatia acestor stagii poate fi Bruxelles (cea mai mare parte), Luxembourg sau Oficiile de informare din cadrul celor 27 de state membre.
Durata stagiilor este de 5 luni, in fiecare an existand doua perioade de incepere a stagiilor, respectiv 1 Martie (inscriere intre 15 August si 15 Octombrie ale anului precedent inceperii) si 1 Octombrie (inscriere intre 15 Martie si 15 Mai ale aceluiasi an cu inceperea stagiului).
Baza de calcul pentru bursele de stagiatura o reprezinta salariul lunar de baza al unui functionar de gradul AD51 esalonul 4, la care se aplica coeficientul corector pentru tara in care se desfasoara stagiul. Valoarea lunara a bursei este fixata la 25% din aceasta suma.  Aceasta suma este actualizata in fiecare an la 1 ianuarie. In 2012 aceasta este fixata la 1,213.55 euro pentru Bruxelles si Luxembourg iar pentru celelalte locatii ea este modificata in functiile de costurile specifice fiecarei tari.
Mai multe informatii aici.
Pentru a aplica online urmati linkul:

2. Stagii de traducere remunerate in cadrul Parlamentului European (pentru absolventi studii universitare)

Scopul acestor stagii este de a le permite stagiarilor sa isi completeze cunostintele dobandite in timpul studiilor si sa se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, in special cu cea a Parlamentului European.
Aceste stagii se desfasoara la Luxemburg, durata lor este de trei luni si exista 4 perioade de incepere pe parcursul fiecarui an: 1 ianuarie (perioada de inscriere 15 iunie - 15 august), 1 aprilie (perioada de inscriere 15 septembrie - 15 noiembrie), 1 iulie (perioada de inscriere 15 decembrie - 15 februarie) si 1 octombrie (perioada de inscriere 15 martie - 15 mai). Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2013 este de 1,213.55 EUR pe lun?. Stagiile de traducere se desf??oar? la Luxemburg.
Mai multe informatii aici.
Pentru a aplica urmati linkul:

3. Stagiile la Ombudsmanul European

Ombudsmanul European ofera stagii de doua ori pe an, in special absolventilor de drept. Stagiile au loc fie la Strasbourg, fie la Bruxelles, in functie de nevoile biroului. Stagiile incep la 1 septembrie (data limita inscriere 30 Aprilie) si 1 ianuarie (data limita inscriere 31 August)  si au o durata minima de 4 luni care poate fi extinsa pana la maxim 12 luni, la alegerea Obdusmanului.
Stagiarii din cadrul biroului Ombudsmanului trebuie sa aiba o foarte buna cunoastere a limbii engleze. Prin urmare, candidaturile trebuie depuse in engleza.
Si pentru aceste burse baza de calcul o reprezinta salariul lunar de baza al unui functionar de gradul AD51 esalonul 4, la care se aplica coeficientul corector pentru tara in care se desfasoara stagiul. Valoarea lunara a bursei este fixata la 25% din aceasta suma.  Aceasta suma este actualizata in fiecare an la 1 ianuarie. Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2013 este de 1,213.55 EUR pe lun?.
Mai multe informatii aici.
Formularul de candidatura aici.

 
Comunicat de presa - Vizita ambasadorului statului Israel in Bacau
MarĹŁi, 19 Martie 2013 13:55

La data de 11 martie ac Simon Peres, presedintele statului Israel s-a adresat Parlamentului European din Strasbourg.Intr-un discurs vibrant,presedintele Peres a vorbit despre importanta procesului de pace in zona afirmand ca “Inceputul si solutia in procesul de pace cu palestinienii sunt acceptate:doua state pentru doua natiuni.Pacea poate fi obtinuta intr-un timp relativ scurt”.
Formarea noului guvern israelian “este o ocazie de a relua negocierile de pace”, iar o solutie inafara aceleia a doua state nu exista, a declarat presedintele Peres.

De asemenea presedintele Peres a vorbit despre “miracolul” integrarii europene care functioneaza prin consensul statelor membre si despre importanta colaborarii intre aceasta entitate si statul Israel.

Plenul Parlamentului European si un numeros public au asistat la acest eveniment de maxima importanta, iar afirmarea de catre presedintele Peres a  convingerii ca pacea este un proces posibil, dorit de statul Israel, a fost salutata cu aplauze indelungi.

“Personal am un mare respect pentru poporul israelian:am vizitat statul Israel in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei,delegatia noastra a beneficiat de o primire calduroasa in plenul Knessetului,am fost primiti cu simpatie pretutindeni, ni s-a vorbit frumos de Romania, de care multi cetateni evrei isi amintesc cu nostalgie.Tocmai de aceea subliniez importanta acestui discurs in plenul PE si salut vizita pe care Excelenta Sa, domnul Dan Ben-Eliezer, ambasadorul statului Israel in Romania o va face  joi, 21 martie la Bacau cu ocazia deschiderii oficiale a programului de formare continua “Holocaustul,combaterea rasismului si discriminarii” organizat de Institutul National pentru studierea Holocaustului din Romania “Elie Wiesel” in parteneriat cu Casa Corpului didactic Bacau.Este inca una din vizitele pe care reprezentantii autoritatilor israeline le fac la Bacau, si este o dovada a bunelor relatii intre Bacau si Israel.Relatii benefice, de care trebuie sa ne bucuram, sa le dezvoltam si folosim in beneficiul ambelor parti”, a declarat europarlamentarul bacauan.

 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 11 - 14 martie 2013
MarĹŁi, 19 Martie 2013 13:49

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- a depus explicatii scrise de vot pe urmatoarele rapoarte:

 • Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind normele de contabilizare ?i planurile de ac?iune referitoare la emisiile ?i absorb?iile de gaze cu efect de ser? care rezult? din activit??i legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destina?iei terenurilor ?i silvicultur?;
 • Raport referitor la optimizarea avantajelor ob?inute de pe urma m?surilor UE în domeniul mediului: cre?terea încrederii prin ameliorarea cuno?tin?elor ?i a capacit??ii de reac?ie;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind un mecanism de monitorizare ?i de raportare a emisiilor de gaze cu efect de ser?, precum ?i de raportare, la nivel na?ional ?i al Uniunii, a altor informa?ii relevante pentru schimb?rile climatice;
 • Propunerea de directiv? a Consiliului de stabilire a unor cerin?e de protec?ie a s?n?t??ii popula?iei în ceea ce prive?te substan?ele radioactive din apa destinat? consumului uman;
 • Raport referitor la protec?ia s?n?t??ii publice împotriva perturbatorilor endocrini
 • Raport referitor la statutul societatii mutuale la nivel european;
 • Raport referitor la amenin??rile la adresa s?n?t??ii la locul de munc? legate de azbest ?i perspectivele de eliminare complet? a azbestului existent;
 • Raport referitor la integrarea migran?ilor, efectele asupra pie?ei muncii ?i dimensiunea extern? a coordon?rii securit??ii sociale în UE;
 • Propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind responsabilit??ile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplic?rii Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asocia?ia Armatorilor din Comunitatea European? (ECSA) ?i Federa?ia European? a Lucr?torilor din Transporturi (ETF) cu privire la Conven?ia din 2006 privind munca în domeniul maritim ?i de modificare a Directivei 1999/63/CE.

- a avut explicatii orale de vot pe urmatoarele rapoarte:

 • Raport referitor la eliminarea stereotipurilor de gen în Uniunea Europeana;
 • Raport referitor la situa?ia femeilor din nordul Africii;
 • Raport referitor la asocierea ??rilor ?i teritoriilor de peste m?ri la Uniunea European? („Decizia de asociere peste m?ri”);
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind solu?ionarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum);
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind solu?ionarea alternativ? a litigiilor în materie de consum ?i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 ?i a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum).

- a depus o declaratie scrisa privind "Mecanismul de cooperare si verificare: metodologie, aplicarea actuala si viitorul acestuia".

INTERVIURI / COMUNICATE

 

 • a dat un comunicat de presa cu titlul "Consumatorii vor fi mai bine protejati pe piata europeana" in urma votarii a doua rapoarte privind privind protectia consumatorilor pe piata europeana in sesiunea plenara de la Strasbourg;
 • a dat un comunicat de presa cu titlul "Pe cine reprezinta europarlamentarii PDL in Parlamentul European?" in urma dezbaterilor in plenul Parlamentului European pe tema mecanismului de cooperare si verificare (MCV);
 • a acordat un interviu pe tema eliminarii stereotipurilor de gen în Uniunea Europeana.
 
Raspunsul domnului Presedinte Barroso la cadoul primit din partea doamnei europarlamentar Minodora Cliveti
Luni, 18 Martie 2013 13:36

"I-am trimis domnului Presedinte Barroso un album despre judetul Bacau si un tablou al dlui Maric. Iata raspunsul dlui Barroso".

Raspuns Barroso

 
<< Început < Anterior 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următor > Sfârşit >>

Pagina 26 din 40