Stagii in cadrul Comisiei Europene
MarĹŁi, 08 Ianuarie 2013 16:11

A început perioada de înscriere pentru stagiile în cadrul Comisei Europene cu perioada de desf?surare a stagiului între 1 Octombrie 2013 ?i 28 Februarie 2014. Acestea se adreseaz? în principal tinerilor absolven?i de universitate, f?r? a-i exclude pe cei care – în cadrul programului de înv??are de-a lungul vie?ii - au ob?inut recent o diplom? universitar? ?i se afl? la începutul unei noi cariere profesionale. Candidatul trebuie s? cunosca foarte bine cel pu?in una dintre urm?toarele 3 limbi: Englez?, Francez? sau German?. Aceste stagii sunt pl?tite, indemniza?ia fiind în jur de 1,100 euro, pe lânga aceast? sum? se vor rambursa ?i cheltuielile de c?l?torie. În aceast? sum? sunt incluse ?i asigurarea de s?n?tate ?i cea pentru accidente la locul de munc?. Termenul limit? de înscriere este 31 Ianuarie 2013.

Mai multe informa?ii precum ?i procedura de înscriere g?si?i accesând urm?torul link: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

 
Raport de activitate 18 mai( data inceperii mandatului) - 31 decembrie 2012
Miercuri, 19 Decembrie 2012 14:07

In calitate de membra a comisiilor pentru ocuparea fortei de munca, a comisiei pentru mediu,sanatate publica si siguranta alimentara si a comisiei pentru drepturile femeilor si egalitate de gen din Parlamentul European, am participat la dezbaterile acestora si:

- am depus 130 amendamente pe 34 rapoarte dezbatute in Comisii
- am fost numita raportor din parte grupului politic S&D pe 5 rapoarte ce urmeaza a fi discutate in Comisii:

  • Cartea alba a pensiilor - o agenda pentru pensii adecvate, sigure si viabile
  • Decizia Consiliului privind asocierea tarilor si teritoriilor de peste mari cu Uniunea Europeana
  • Descarcarea de gestiune a bugetului general alocat problematicii de gen pentru anul 2011
  • Descarcarea de gestiune a bugetului alocat Insitutului European pentru Egalitate de Gen pe anul 2012
  • Impactul crizei economice asupra egalitatii de gen si a drepturilor femeilor

- am adresat Comisiei Europene 5 intrebari in scris

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLENARA

- am avut o prezenta de 100% la sedintelor plenare
- am avut 38 interventii in sedintele plenare: 32 explicatii de vot si 6 declaratii scrise
- am sustinut si cosemnat 6 motiuni de rezolutie
- am sustinut 9 declaratii scrise

DELEGATII

- am participat la delegatia Parlamentului European in Canada unde am pledat pentru ridicarea vizelor pentru cetatenii romani
- am participat la delegatia Comisiei pentru drepturile femeii si egalitatii de gen in Irlanda,stat care va prelua presedintia UE  la inceputul anului 2013, unde am pledat pentru sustinerea de principiu de catre Irlanda a intrarii Romaniei in spatiul Schengen

ALTE ACTIVITATII

- am organizat vizita a 110 bacauani la Parlamentul European
- am informat opinia publica despre activitatea mea prin numeroase comunicate de presa
- am acordat  interviuri jurnalistilor romani si straini

 
La Mul?i Ani cu s?n?tate ?i un An Nou Fericit!
MarĹŁi, 18 Decembrie 2012 16:08

La Multi Ani si Sarbatori Fericite

 
Concluziile Consiliului European - 13-14 decembrie 2012
Duminică, 16 Decembrie 2012 14:51

Consiliul European a convenit asupra unei foi de parcurs pentru finalizarea uniunii economice ?i monetare, pe baza unei mai mari integr?ri ?i a unei solidarit??i consolidate. Acest proces va demara prin finalizarea, consolidarea ?i punerea în aplicare a noii guvernan?e economice consolidate, precum ?i prin adoptarea mecanismului de supraveghere unic ?i a noilor norme privind redresarea ?i rezolu?ia ?i privind garantarea depozitelor. Acesta va fi finalizat prin instituirea unui mecanism unic de rezolu?ie. În cadrul reuniunii Consiliului European din iunie 2013 vor fi analizate în continuare o serie de alte chestiuni importante, referitoare la coordonarea reformelor na?ionale, dimensiunea social? a UEM, fezabilitatea ?i modalit??ile contractelor onvenite în comun pentru competitivitate ?i cre?tere, precum ?i mecanismele de solidaritate ?i m?surile menite s? promoveze aprofundarea pie?ei comune ?i protejarea integrit??ii acesteia . Pe parcursul întregului proces, vor fi asigurate legitimitatea ?i responsabilitatea democratice.
Consiliul European a lansat lucr?rile referitoare la semestrul european 2013 pe baza analizei anuale a cre?terii, efectuat? de Comisie. Consiliul European a decis s? lanseze lucr?rile referitoare la dezvoltarea în continuare a politicii de securitate ?i ap?rare comune a UE ?i va reveni la aceast? chestiune în decembrie 2013.

Citeşte mai mult... [Concluziile Consiliului European - 13-14 decembrie 2012]
 
Flash news - 11 Decembrie 2012
Miercuri, 12 Decembrie 2012 16:31

Comisia European? organizeaz? o consultare public? cu privire la cea mai bun? modalitate de îmbun?t??ire a calit??ii aerului în Europa. În urm?toarele 12 s?pt?mâni, p?r?ile interesate sunt invitate s? î?i exprime opiniile cu privire la modalit??i de asigurare a implement?rii integrale a cadrului actual, precum ?i de îmbun?t??ire ?i de completare a acestuia cu ac?iuni de sprijin. Rezultatele consult?rii vor sta la baza unei analize cuprinz?toare a politicilor europene în domeniul aerului, care trebuie prezentat? în 2013. Consultarea este deschis? pân? la 4 martie 2013.

Poluarea aerului ?i amenin??rile aferente la adresa mediului ?i a s?n?t??ii umane continu? s? fie un motiv de îngrijorare pentru mul?i cet??eni ai UE. În ciuda progreselor înregistrate în ultimele decenii datorit? legisla?iei care vizeaz? reducerea poluan?ilor nocivi, precum dioxidul de sulf, plumbul, oxizii de azot, monoxidul de carbon ?i benzenul, unii poluan?i constituie în continuare o surs? de probleme. Smogul de var?, ozonul troposferic poten?ial d?un?tor ?i particulele fine care prezint? riscuri importante pentru s?n?tate dep??esc în mod regulat limitele de siguran??. În consecin??, expunerea la poluarea atmosferic? genereaz? înc? peste 350 000 de decese premature în fiecare an în UE.

Citeşte mai mult... [Flash news - 11 Decembrie 2012]
 
Victoria din 9 decembrie
MarĹŁi, 11 Decembrie 2012 09:46

Victoria stralucita si coplesitoare a Uniunii Social Liberale este dovada clara si de netagaduit ca romanii au decis sfarsitul regimului Basescu inca de acum cateva luni cand au votat pentru suspendarea presedintelui.

Rezultatul referendumului,contestat si comentat la Bruxelles, este confirmat de victoria in alegerile pentru legislativul national.

Vocile europene, cele care se mai indoiesc de legitimitatea si justetea politicii USL, vor tacea acum.

Romanii au acceptat,prin vocea liderilor USL, cerintele europene, chiar si pe cele nedrepte,stiind ca au in maneca o carte esentiala si de necombatut:votul masiv in favoarea USL la 9 decembrie,cand,am dovedit ceea ce aveam de dovedit.

Quod erat demonstrandum!

Vrem o alta politica, una nationala si europeana!Vrem sa avem o tara puternica,sigura,in care sa traim decent noi,generatiile prezente si, mai ales,cele viitoare,intr-un spatiu european coerent,solidar si puternic.

Si asta se va intampla in Romania urmare a votului de la 9 decembrie,ziua in care ne-am regasit noi, romanii, demnitatea de a ne exprima ferm si in mod democratic,vointa.

 
<< Început < Anterior 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Următor > Sfârşit >>

Pagina 33 din 40