Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 13 - 16 ianuarie 2014 STRASBOURG
Miercuri, 22 Ianuarie 2014 21:26
Citeşte mai mult... [Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 13 - 16 ianuarie 2014 STRASBOURG]
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 06 - 09 ianuarie 2014 BRUXELLES
Luni, 13 Ianuarie 2014 14:56

Citeşte mai mult... [Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 06 - 09 ianuarie 2014 BRUXELLES]
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 9 - 12 decembrie 2013 STRASBOURG
Vineri, 03 Ianuarie 2014 15:02

Citeşte mai mult... [Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 9 - 12 decembrie 2013 STRASBOURG]
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 02 - 05 decembrie 2013 BRUXELLES
Luni, 09 Decembrie 2013 14:18

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC S&D

 • participare la reuniunile grupului politic S&D
 • participare la sedinta preparatorie a grupului politic S&D din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) si discutarea listei de vot referitoare la Raportul privind "Foaia de parcurs a UE impotriva homofobiei si discriminarii bazate pe orientare sexuala si identitate de gen,in calitate de raportor din partea grupului politic S&D

ACTIVITATE PE COMISII

 • votarea in plenul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor a Raportului referitor la "Foaia de parcurs a UE impotriva homofobiei si discriminarii bazate pe orientare sexuala si identitate de gen, raport pe care dna europarlamentar a fost raportor din partea grupului politic S&D
 • depunere amendamente la Raportul referitor la M?surile specifice luate n cadrul politicii comune n domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D
 • participare la reuniunea Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale

ALTE ACTIVITATI

 • participare in calitate de panelist la dezbaterea "We are Roma - Current situation and future prospects for Roma inclusion" organizata la Bruxelles de Regiunea Vastra Gotaland si municipalitatea Gothenburg (Suedia), cu participarea Comisiei Europene, care a vizat analizarea situatiei incluziunii populatiei roma si consecintele strategiei europene de integrare a acestei populatii
 • sustinerea declaratiei scrise privind pericolele reprezentate de na?ionalism, antisemitism ?i alte forme de intoleran?? etnic? promovate de mi?c?ri care se opun proiectului european
 • sustinerea declaratiei scrise referitoare la impactul bibliotecilor publice la nivelul comunit??ilor europene

COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu titlul: Solutia pentru integrarea romilor trebuie sa cuprinda strategia europeana, colaborarea intre statele membre, schimb de bune practici intre autoritati locale, in urma participarii la dezbaterea "We are Roma - Current situation and future prospects for Roma inclusion"
 • comunicat de presa referitor la parafarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, dna europarlamentar fiind membra a Delegatiei la Comisia parlamentara de cooperare UE - Moldova

EVENIMENTE

 • participare la sarbatorirea Ziua Na?ional? a Romniei n contextul european de la Bruxelles de catre Funda?ia Valen?e Umane al?turi de Qual Media Group
 • participare la ceremonia de donare din partea Funda?iei Europene Titulescu ?i din partea europarlamentarilor romni a bustui n bronz reprezentandu-l pe Nicolae Titulescu, opera de arta realizata de sculptorul Doru Dragusin
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 25 - 28 noiembrie 2013 BRUXELLES - ROMANIA
Vineri, 29 Noiembrie 2013 15:53

Citeşte mai mult... [Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 25 - 28 noiembrie 2013 BRUXELLES - ROMANIA]
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 18 - 21 noiembrie 2013 STRASBOURG - ROMANIA
Marţi, 26 Noiembrie 2013 16:24

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Propunerea de Rezoluie depus? pe baza ntreb?rii cu solicitare de r?spuns oral B7-0524/2013 referitoare la Comunicarea Comisiei intitulat? Consolidarea dimensiunii sociale a uniunii economice ?i monetare
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimb?ri sociale ?i inovare social?
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind Fondul social european ?i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind dispozi?iile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regional? ?i obiectivului referitor la investi?iile pentru cre?tere economic? ?i ocuparea for?ei de munc? ?i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de instituire a ac?iunii ERASMUS PENTRU TO?I: Programul Uniunii pentru educa?ie, formare, tineret ?i sport
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare ?i formare al Comunit??ii Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare ?i inovare Orizont 2020
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea unui instrument pentru cooperarea n materie de securitate nuclear?
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind instituirea unui program pentru mediu ?i politici climatice (LIFE)
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a anumitor acte normative din domeniul statisticilor privind agricultura ?i pescuitul
 • Recomandarea referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, n numele Uniunii Europene, a amendamentului la articolele 25 ?i 26 din Conventia privind protectia ?i utilizarea cursurilor de ap? transfrontaliere ?i a lacurilor internationale
 • Raportul referitor la pozi?ia Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2013 al Uniunii Europene pentru exerci?iul financiar 2013, sec?iunea III Comisia
 • Raportul referitor la pozi?ia Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2013 al Uniunii Europene pentru exerci?iul financiar 2013, sec?iunea III Comisia
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind instituirea programului Europa creativ?
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 2020, a programului Europa pentru cet??eni
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind Fondul de coeziune ?i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen n rndul administratorilor neexecutivi ai societ??ilor cotate la burs? ?i m?suri conexe

ACTIVITATE PE COMISII

 • participare la reuniunea extraordinara a Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)
 • participare la reuniunea comuna a Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) si a Comisiei pentru afaceri economice si monetare (ECON) la un dialog economic ?i schimb de opinii cu privire la analiza anual? a cre?terii cu participarea dlui Olli Rehn, vicepre?edinte al Comisiei Europene ?i comisar responsabil pentru afaceri economice ?i monetare ?i moneda euro, si a dlui Lszl Andor, comisar responsabil pentru ocuparea for?ei de munc?, afaceri sociale ?i incluziune

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul sedintei grupului de lucru S&D din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a punctului de vedere privind Raportul referitor la m?surile specifice luate n cadrul politicii comune n domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D

ALTE ACTIVITATI

 • participare la decernarea Premiului Sakharov Malalei Yousafzai pentru drzenia de care a dat dovad? n lupta pentru recunoa?terea accesului egal la educa?ie pentru fetele tinere din Pakistan ?i de pretutindeni
 • participare la Conferin?a Organiza?iei Femeilor Social Democrate din Suceava pe tema n siguran??, mpotriva Violen?ei, care a avut ca scop adoptarea unei rezolu?ii pentru sprijinirea Conven?iei asupra Prevenirii ?i Combaterii Violen?ei mpotriva Femeilor ?i a Violen?ei Domestice.

COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu titlul Bugetul si egalitatea de gen pe masa Parlamentului European, in urma votarii in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg a unei serii de rapoarte extrem de importante pentru functionarea viitoare a Uniunii Europene
 • comunicat de presa cu titlul Parlamentul European aproape de tinerii nostri prin masuri concrete!, in urma votarii in cadrul sesiunii plenare a Palamentului European de la Strasbourg, a raportului privind Programul - Erasmus pentru toti
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 4 - 8 noiembrie 2013 BRUXELLES - BUCURESTI
Vineri, 08 Noiembrie 2013 13:44

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale

Comisia pentru egalitatea de sanse si drepturile femeilor (FEMM)

 • depunere amendamente pe Raportul referitor la " Femeile migrante f?r? acte din Uniunea European?"

Comisia pentru mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar?

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la reuniunile grupului politic S&D

ALTE ACTIVITATI

 • organizare in cadrul Parlamentului European, impreuna cu europarlamentarii Daciana Sarbu, Gianni Pitella, Alexandro Cercas si Sergio Cofferati, a unei dezbaterii pe tema "Mobilitatea profesionala in Uniunea Euroepeana si consecintele acesteia asupra copiilor"
 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene cu privire la clarificare terminologica a statutului cetateanului european care se deplaseaza in spatiul Uniunii Europene
 • participare la atelierul de lucru pe tema "Summitul de la Vilnius - Rela?iile comerciale ale UE cu Republica Moldova ?i Caucazul de Sud"
 • participare la dezbaterea de politica externa cu tema "Summit-ul de la Vilnius privind Parteneriatul Estic al UE - mize strategice" organizata in cadrul Palatului Parlamentului, Bucuresti
 • participare la Reuniunea Extraordinara a Conferintei Presedintilor

INTERVIU/COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu titlul: " Copiii nostri trebuie sa fie pe primul plan in cadrul politicilor europene!" in urma dezbaterii organizate in cadrul Parlamentului European pe tema mobilitatii profesionale in Uniunea Euroepeana si consecintele acesteia asupra copiilor
 • interviu acordat postului Radio Romania Actualitati pe tema dezbaterii organizate in cadrul Parlamentului European pe tema mobilitatii profesionale in Uniunea Euroepeana si consecintele acesteia asupra copiilor
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 21 - 24 octombrie 2013 STRASBOURG
Luni, 04 Noiembrie 2013 17:54

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

Interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raport referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea n aplicare a priorit??ilor pentru 2013
 • Raport referitor la pozi?ia Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerci?iul financiar 2014
 • Raport referitor la regndirea educa?iei
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind statisticile demografice europene
 • Raport referitor la crima organizat?, corup?ie ?i sp?larea de bani: recomand?ri cu privire la ac?iunile ?i ini?iativele care se impun
 • Raport referitor la autorit??ile locale ?i societatea civil?: angajamentul Europei fa?? de sprijinirea dezvolt?rii durabile
 • Propunere de rezolu?ie referitoare la Planul de ac?iune n materie de e-Justi?ie pentru perioada 2014-2018
 • Propunere de rezolu?ie referitoare la Politica European? de Vecin?tate: c?tre o consolidare a parteneriatului. Pozi?ia Parlamentului European privind rapoartele din 2012
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comer?ului cu precursori de droguri ntre Comunitate ?i ??rile ter?e
 • Raport referitor la practicile de publicitate n?el?toare
 • RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind un Program general de ac?iune pentru mediu al UE pn? n 2020: O via?? bun?, n limitele planetei noastre
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind dispozitivele medicale ?i de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 ?i a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro
 • Raport referitor la raportul Comisiei c?tre Consiliu pe baza rapoartelor statelor membre privind implementarea Recomand?rii (2009/C 151/01) a Consiliului privind siguran?a pacien?ilor, inclusiv profilaxia ?i controlul infec?iilor asociate asisten?ei medicale
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind reciclarea navelor
 • Propunere de Rezolutie depus? pe baza ntreb?rilor cu solicitare de r?spuns oral B7-0517/2013 ?i B7-0518/2013 n conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedur? referitoare la Conferin?a privind schimb?rile climatice de la Var?ovia, Polonia (COP 19)
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Consiliului de stabilire a normelor de securitate de baz? privind protec?ia mpotriva pericolelor prezentate de expunerea la radia?iile ionizante

ACTIVITATE PE COMISII

 • depunere amendamente pe Raportul privind Cadrul 2030 pentru politicile climatice si energetice din cadrul Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL), in calitate de raportor de opinie din partea grupului politic S&D
 • depunere amendamente pe Proiectul de aviz referitor la "Foaia de parcurs a UE impotriva homofobiei si discriminarii bazate pe orientare sexuala si identitate de gen din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM), in calitate de raportor din partea grupului politic S&Dvotare in plenul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a Raportului referitor la Abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe, pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor de opinie din partea grupului politic S&D
 • votare in plenul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a Raportului referitor la Cum poate UE sa contibuie la crearea unui mediu favorabil pentru generarea de locuri de munca de catre intreprinderi, mediul de afaceri si intreprinderile nou-infiintate?, pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor de opinie din partea grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a punctului de vedere asupra Raportului referitor la Foaia de parcurs a UE impotriva homofobiei si discriminarii bazate pe orientare sexuala si identitate de gen", in calitate de raportor din partea grupului politic S&D

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D
 • participare la sedinta delegatiei romane din cadrul Parlamentului European
 • prezentare in cadrul sedintei preparatorii a grupului de lucru S&D din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a liniei de vot privind Raportul referitor la Abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe si Raportul referitor la Cum poate UE sa contibuie la crearea unui mediu favorabil pentru generarea de locuri de munca de catre intreprinderi, mediul de afaceri si intreprinderile nou-infiintate?, in calitate de raportor de opinie din partea grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul sedintei grupului de lucru S&D din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a stadiului de lucru privind Raportul referitor la Foaia de parcurs a UE impotriva homofobiei si discriminarii bazate pe orientare sexuala si identitate de gen, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D

ALTE ACTIVITATI

 • participare la decernarea Premiului Saharov dnei Aung San Suu Kyi, laureat? n 1990

INTERVIURI

 • interviu acordat postului Radio Romania Actualitati pe tema " Mobilitatea profesionala si sistemele de securitate sociala in statele membre UE"
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 14 - 17 octombrie 2013 BRUXELLES
Marţi, 22 Octombrie 2013 19:01

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale
 • prezentarea Opiniei pe Raportul referitor la "Un cadru pentru 2030 pentru politici n domeniul climei ?i al energiei", in calitate de raportor din parte grupului politic S&D

Comisia pentru egalitatea de sanse si drepturile femeilor (FEMM)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor
 • pregatirea formei finale a Raportului referitor la Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D: discutarea compromisurilor cu raportorul din partea Grupului Partidului Popular European, intalire cu secretariatul Comisiei FEMM pentru stabilirea listei finale de vot
 • votarea in plenul Comisiei FEMM a Raportului referitor la Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor, raport pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor din partea grupului politic S&D
 • depunere amendamente pe Raportul referitor la "Modul in care poate contribui Uniunea Europeana la crearea unui mediu favorabil pentru ca intreprinderile, societatile si intreprinderile nou-infiintate sa creeze locuri de munca", in calitate de raportor din partea grupului politic S&D

Comisia pentru mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar?

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la reuniunile grupului politic S&D
 • discutarea in cadrul sedintei grupului de lucru S&D din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor a amendamentelor de compromis si a listei de vot pe Raportul referitor la Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor, raport pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor din partea grupului politic S&D
 • prezentarea in cadrul sedintei pregatitoare a grupului de lucru S&D din cadrul Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale a Opiniei pe Raportul referitor la "Un cadru pentru 2030 pentru politici n domeniul climei ?i al energiei", in calitate de raportor din parte grupului politic S&D
 • participare la sedinta S&D a grupului orizontal de lucru D "Dezvoltare durabila si competitivitate"

ALTE ACTIVITATI

 • participare la audierea publica pe tema dezvoltarii rolului femeilor in sectorul de pescuit si acvacultura la nivel european, organizata de Comisia pentru pescuit si Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor din cadrul Parlamentului European
 • participare la lansarea cartii "Romania-Israel 1948-1969 diplomatic documents" urmata de conferinta organizata de europarlamentarii Victor Bostinarul si Marek Maciej Siwiek in cadrul Parlamentului European
 • organizarea in cadrul Parlamentului European impreuna cu europarlamentarul Victor Bostinarul si in colaborare cu Misiunea Permanenta a Republicii Populare Chineze pe langa Uninea Europeana a expozitiei "Cultura chineza: dezvoltare si schimb"

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu titlul: "Masuri europene concrete pentru integrarea romilor!" in urma votarii in plenul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor a Raportului referitor la Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor, raport pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor din partea grupului politic S&D
 • comunicat de presa cu titlul: "Comisia Europeana si-a asumat angajamentul ca libertatea fortei de munca trebuie sa fie exercitata fara nici o restrictie pentru toti cetatenii" in urma raspunsului primit la intrebarea adresata dlui. Jos Manuel Barroso, presedintele Comisiei Europene, cu privire la declaratiile facute in luna august 2013 de ministrul olandez pentru Afaceri Sociale, dl. Lodewijk Asscher, prin care acesta solicita instituirea unui cod portocaliu privind circulatia fortei de munca in spatiul comunitar
 • interviu acordat postului Radio Romania International pentru emisiunea "Muncind in Europa" pe tema cardului profesional european
 • interviu acordat postului Radio Romania International pentru emisiunea "E dreptul tau la opinie" pe tema integrarii romilor, problematica aflata in dezbatere in cadrul Parlamentului European
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

Pagina 2 din 6