Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 30 septembrie - 04 octombrie 2013 BRUXELLES
Sâmbătă, 12 Octombrie 2013 15:20

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC S&D

 • participare la sedinta grupului politic S&D
 • participare la sedinta preparatorie a grupului politic S&D din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) si discutarea listei de vot referitoare la Raportul privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor n contextul liberei circula?ii a lucr?torilor, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D

ACTIVITATE PE COMISII

 • participare la sedinta Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor

ALTE ACTIVITATI

 • participare la reuniunea organizatiei de femei a Partidului Socialistilor Europeni (PES WOMEN)

COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu titlul: "PDL nu poate da lectii in materie de discriminare si protectie a fortei de munca" in urma respingerii in plenul Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) a Raportului eurodeputatului Adam Kosa privind Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca;
 • comunicat de presa cu titlul: Salut pozitia socialistilor francezi din PE de gasire a unor solutii europene pentru rezolvarea problemelor romilor, in urma scrisorilor adresate de europarlamentarul Minodora Cliveti colegilor europarlamentari socialisti din Franta in legatura cu declaratiile inacceptabile ale ministrului francez de Interne, Manuel Valls, cu privire la romii romani

INTALNIRI / EVENIMENTE

 • primire in cadrul Parlamentului European a elevilor b?c?uani castigatori ai concursului judetean de eseuri organizat de europarlamentarul Minodora Cliveti cu tema: Nu v? gndi?i numai la ceea ce poate face ?ara pentru voi, gndi?i-v? ?i la ceea ce pute?i face voi pentru ?ara voastr? n Uniunea European?!, precum si a unui grup de profesori ?i figuri marcante ale mediului educ?ional b?c?uan, n frunte cu doamna Teodora ?otcan, inspector ?colar general.
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 23-26 septembrie 2013 BRUXELLES
Miercuri, 02 Octombrie 2013 20:00

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale
 • analizare, in cadrul sedintei pregatitoare a grupului de lucru S&D al Comisiei EMPL, a amendamentelor de compromis pe "Raportul referitor la punerea n aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general n favoarea egalit??ii de tratament n ceea ce prive?te ncadrarea n munc? ?i ocuparea for?ei de munc?", in calitate de raportor din partea grupului politic S&D
 • examinare, in cadrul reuniunii Comisiei EMPL, a amendamentelor de compromis pe "Raportul referitor la punerea n aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general n favoarea egalit??ii de tratament n ceea ce prive?te ncadrarea n munc? ?i ocuparea for?ei de munc?", in calitate de raportor din partea grupului politic S&D
 • depunere amendamente, in calitate de raportor de opinie din partea grupului politic S&D, pe "Raportul referitor la abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe"

Comisia pentru egalitatea de sanse si drepturile femeilor (FEMM)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor
 • depunere amendamente, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D, pe "Raportul referitor la aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor"
 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene referitoare la punctul de vedere al Comisiei Europene aferent recentelor declaratii ale ministrului de interne francez, Manuel Valls, cu privire la romii din Romania care se gasesc pe teritoriul Frantei

Comisia pentru mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar?

ALTE ACTIVITATI

 • participare la conferinta pe tema cancerului la cap si gat, organizata in Parlamentul European de catre europarlamentarul Daciana Sarbu mpreun? cu Coali?ia European? a Pacien?ilor Bolnavi de Cancer (ECPC), n cadrul unei ample campanii de informare privind cancerul la cap ?i gt care se desf??oar? n premier? n Europa
 • participare la pranzul de lucru organizat de europarlamentarul Teresa Jimnez-Becerril pe tema "Importan?a promov?rii antreprenoriatul feminin n vremuri de criz?", avand ca invitat pe vicepresedintele Comisiei Europene, Viviane Reding, comisar insarcinat cu justitia

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa in urma intrebarii scrise adresate Comisiei Europene in legatura cu punctul de vedere al Comisiei Europene aferent recentelor declaratii ale ministrului de interne francez, Manuel Valls, cu privire la romii din Romania care se gasesc pe teritoriul Frantei
 • comunicat de presa din partea grupului politic S&D in urma respingerii prin vot in cadrul Comisiei EMPL a "Raportului referitor la Punerea n aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general n favoarea egalit??ii de tratament n ceea ce prive?te ncadrarea n munc? ?i ocuparea for?ei de munc?"
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 16 - 18 septembrie 2013 BRUXELLES
Luni, 23 Septembrie 2013 14:54

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL);

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale
 • sustinerea amendamentelor de compromis referitoare la Opinia pe Raportul privind femeile cu dizabilitati, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D
 • participare la reuniunea raportorilor din umbra pe Raportul privind punerea n aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din cadrul Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale

Comisia pentru egalitatea de sanse si drepturile femeilor (FEMM);

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor
 • prezentare in cadrul Comisiei FEMM a Raportului referitor la Abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe" in calitate de raportor de aviz din partea grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul Comisiei FEMM a Raportului referitor la Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D
 • participare la reuniunea raportorilor din umbra pe Raportul referitor la Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D

Comisia pentru mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar?

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC S&D

 • prezentare in cadrul sedintei pregatitoare a grupului de lucru S&D al Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor a stadiului de lucru al Raportului referitor la Abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe, pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor de aviz din partea grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul sedintei pregatitoare a grupului de lucru S&D al Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a stadiului de lucru al Raportului referitor la Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor, pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor din partea grupului politic S&D

ALTE ACTIVITATI

 • participare la audierea publica a Comisiei de libert??i civile, justi?ie ?i afaceri interne si a Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor pe tema "Cadrul UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor"
 • sustinerea declaratiei scrise referitoare la protejarea copiilor si a drepturilor acestora in contextul spatiului de nume de pe internet care vizeaza copiii

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • participare la dezbaterea organizata de Radio Romania International pe tema "Proiectul e-word: emanciparea femeilor in mediul rural", alaturi de dna Alina Chiriac de la Asociatia Familiilor si Femeilor din Mediul Rural
 • interviu acordat postului Radio Romania International referitor la rapoartele adoptate in cadrul sesiunii penare a Parlamentului European din 9-12 septembrie 2013
 • comunicat de presa referitor la integrarea femeilor de etnie roma si dimensiunea de gen a actiunii externe UE analizate de Parlamentul European
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 9 - 12 septembrie 2013 STRASBOURG
Marţi, 17 Septembrie 2013 12:13

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

Interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raportul referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat n cadrul procedurilor penale si dreptul de a comunica dup? arestare
 • Motiunea de rezolutie referitoare la strategia europeana pentru sanatatea si securitatea la locul de munca
 • Motiunea de rezolutie referitoare la egalitatea de remunerare intre lucratorii barbati si femei pentru munca egala sau munca de valoare egala
 • Raportul referitor la punerea n aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012
 • Raportul referitor la combaterea ?omajului n rndul tinerilor: posibile solutii
 • Raportul referitor la negocierile colective transfrontaliere si dialogul social transnational
 • Raport con?inand recomand?ri adresate Comisiei privind drepturile Parlamentului n procedura de numire a viitorilor directori executivi ai Agentiei Europene de Mediu modificarea articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agentia European? de Mediu ?i Reteaua european? de informare si observare a mediului
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei ?i a motorinei si de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Directivelor 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE ?i 2001/114/CE n ceea ce priveste competentele care urmeaz? s? fie conferite Comisiei

ACTIVITATE PE COMISII

 • depunere amendamente la Raportul privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind masurile de facilitare a exercitarii drepturilor conferite lucratorilor in contextul liberei circulatii a lucratorilor, din cadrul Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)
 • prezentare in cadrul grupului de lucru al Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) a stadiului de lucru al Raportului referitor la femeile cu disabilitati, pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor din partea grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul grupului de lucru al Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a stadiului de lucru al Raportului referitor la Abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe, pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor de aviz din partea grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul grupului de lucru al Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a stadiului de lucru al Raportului referitor la Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor, pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor din partea grupului politic S&D
 • alocare in cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a Opiniei pe Raportul referitor la Foaia de parcurs a Uniunii Europene mpotriva homofobiei ?i discrimin?rii pe motive de orientare sexual? ?i identitate de gen in calitate de raportor de opinie din partea grupului politic S&D

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D
 • participare la sedinta delegatiei romane din cadrul Parlamentului European

ALTE ACTIVITATI

 • participare la sedinta extraordinara a Delegatiei la Adunarea Parlamentara Euronest

COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa referitor la sesiunea plenara a Parlamentului European desfasurata intre 9-12 septembrie 2013 in cadrul careia au fost dezbatute si adoptate rapoarte extrem de importante referitoare la probleme sociale, de protectie a mediului si politica externa a Uniunii Europene
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 02 - 05 septembrie 2013 - BRUXELLES
Vineri, 06 Septembrie 2013 15:46

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC S&D

 • participare la sedintele grupului Alian?ei Progresiste a Sociali?tilor si Democra?ilor din Parlamentul European

ACTIVITATE PE COMISII

 • prezentare in cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM), in calitate de raportor din partea socialistilor si democratilor europeni, a punctului de vedere referitor la Propunerea de Directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor n contextul liberei circula?ii a lucr?torilor
 • depunere amendamente pe Propunerea de Directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor n contextul liberei circula?ii a lucr?torilor
 • prezentare in cadrul Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) a amendamentelor depuse in calitate de raportor din partea socialistilor si democratilor europeni referitoare la Raportul privind femeile cu dizabilitati
 • interventie in cadrul dezbaterilor din Comisia de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale pe tema Propunerii de Directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor n contextul liberei circula?ii a lucr?torilor

ALTE ACTIVITATI

 • participarea la dezbaterea organizata de Grupul Verzilor/Alian?a Liber? European? in cadrul Parlamentului European pe tema gazelor de sist

COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa referitor la un cadru legal european privind drepturile lucratorilor in contextul liberei circulatii, in urma prezentarii in cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor a punctului de vedere al socialistilor si democratilor europeni referitor la Propunerea de Directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor n contextul liberei circula?ii a lucr?torilor
 • comunicat de presa referitor la mobilitatea lucratorilor pe piata muncii europene in urma dezbaterilor din cadrul Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale pe marginea Propunerii de Directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor n contextul liberei circula?ii a lucr?torilor

 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 01 - 05 iulie 2013 STRASBOURG - IASI
Vineri, 05 Iulie 2013 10:00

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raport referitor la Cre?terea albastr?: consolidarea cre?terii durabile n sectoarele de transport marin, maritim ?i de turism ale Uniunii Europene;
 • Propunere de rezolu?ie referitoare la siguran?a rutier? 2011-2020 primele jaloane c?tre o strategie n privin?a v?t?m?rilor;
 • Raport referitor la inovarea n scopul cre?terii durabile: o bioeconomie pentru Europa;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/60/CE ?i 2008/105/CE n ceea ce prive?te substan?ele prioritare din domeniul politicii apei;
 • Propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind amenin??rile transfrontaliere grave pentru s?n?tate;
 • Raport referitor la mbun?t??irea modalit??ilor practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014;
 • Propunerea de rezolutie privind pregatirea Programului de lucru al Comisiei pe 2014;
 • Propunerile de rezolutie privind inunda?iile recente din Europa;
 • Raport referitor la reformarea structurii sectorului bancar din Uniunea Europeana;
 • Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare n conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstitu?ional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu ?i Comisie privind disciplina bugetar? ?i buna gestiune financiar?;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind atacurile mpotriva sistemelor informatice ?i de abrogare a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului.

- depunere declaratie scrisa pe:

 • Raport referitor la impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la ngrijire.

ALTE ACTIVITATI

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D;
 • participare la grupul de lucru S&D din cadrul Comisiei privind drepturile femeii ?i egalitatea de gen, Comisie privind ocuparea for?ei de munc? ?i afaceri sociale, Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar?;
 • participare la ceremonia de acordare a Premiului Saharov lui Guillermo Farias, c?tig?tor n 2010;
 • participare la ceremonia oficiala ocazionata de aderarea Croatiei la Uniunea Europeana;
 • participare la dezbaterea organizata de Organiza?ia Femeilor Social-Democrate din jude?ul Ia?i cu tema Legisla?ie ?i politici sociale privind protec?ia copilului

INTERVIURI / COMUNICATE

 • interviu acordat Agentiei Nationale de Presa Agerpres in legatura cu bilantul activitatii de europarlamentar la un an de la inceperea mandatului;
 • comunicat de presa referitor la servicii de ingrijire de calitate pentru grupurile vulnerabile la nivel european, in urma depunerii unei declaratii scrise pe tema dezbaterii din cadrul plenului de la Strasbourg cu privire la impactul crizei economice asupra grupurilor vulnerabile la ingrijire;
 • comunicat de presa referitor la sesiunea plenara a Parlamentului European desfasurata intre 1-4 iulie 2013 in cadrul careia au fost dezbatute si adoptate rapoarte importante pentru viitorul cetatenilor europeni.
 
Raport de activitate europarlamentar Minodora Cliveti 17 - 20 iunie 2013 Bruxelles
Joi, 20 Iunie 2013 21:58

ACTIVITATE PE COMISII

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL);
 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM);
 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI);
 • participare la sedinta grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European de pregatire a pozitiei S&D in vedere voturilor din cadrul Comisiilor: EMPL, FEMM;
 • primirea, in cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM), a urmatoarelor rapoarte/opinii in calitate de raportor din umbra din partea grupului politic S&D:
  • Raport referitor la "Ac?iuni specifice n cadrul politicii comune n domeniul pescuitului pentru dezvoltarea rolului femeilor";
  • Raport referitor la "Abordarea globala a Uniunii Europene ?i implica?iile sale asupra coeren?ei ac?iunii externe a Uniunii Europene";
  • Raport referitor la Directiva Parlamentului European ?i a Consiliului privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor n contextul liberei circula?ii a lucr?torilor.

ALTE ACTIVITATI

 • participare, n calitate de invitat oficial, la dezbaterea cu tema "Femeia invizibil? - examinarea impactului cancerului de sn avansat asupra femeii ?i societ??ii", organizat la Bruxelles de European Patient Advocacy Group cu participarea a numero?i profesori, medici, cadre medicale specializate n oncologie dar ?i pacien?i care au suferit de cancer de sn avansat, organiza?ii non guvernamentale active n domeniu, ntre care Funda?ia Rena?terea din Romnia reprezentat? de Mihaela Geoan? ?i Cristiana Copos;
 • participare, in calitate de membra a Delegatiei la Comisia parlamentara de cooperare UE-Republica Moldova, la a 17-a reuniune a Comisiei parlamentare de cooperare UE-Republica Moldova, in prezenta membrilor din Parlamentul Republicii Moldova, a Ambasadorului Republicii Moldova pe langa Uniunea Europeana si a altor membrii ai Consiliului European;
 • schimb de opinii in cadrul pranzului de lucru organizat de Delegatia Republicii Moldova, cu participarea dl. Martin Schultz, Presedintele Parlamentului European;
 • sustinerea declaratiei scrise referitoare la importan?a dimensiunii globale a combaterii con?inuturilor online care ilustreaz? abuzuri sexuale mpotriva copiilor.

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa "Solu?ii europene pentru prevenirea ?i tratarea cancerului de sn" in urma participarii la dezbaterea cu tema "Femeia invizibil? - examinarea impactului cancerului de sn avansat asupra femeii ?i societ??ii", organizata la Bruxelles de European Patient Advocacy Group.
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 10 - 13 iunie 2013 STRASBOURG
Luni, 17 Iunie 2013 15:07

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

Interventie in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raportul referitor la o nou? agend? privind politica de protec?ie a consumatorilor europeni;
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporar? a controlului la frontierele interne n circumstan?e excep?ionale;
 • Raport referitor la propunerea de numire a lui George Pufan ca membru al Cur?ii de Conturi;
 • Recomandarea pentru a doua lectur? referitoare la pozi?ia n prim? lectur? a Consiliului n vederea adopt?rii regulamentului Parlamentului European ?i al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor ?i copiilor de vrst? mic?, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale ?i nlocuitorii unei diete totale pentru controlul greut??ii;
 • ntrebarea cu solicitare de r?spuns oral referitoare la Comunicarea Comisiei intitulat? "C?tre investi?ii sociale pentru promovarea cre?terii ?i coeziunii - inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020";
 • Raporul referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind cerin?ele minime de securitate ?i s?n?tate referitoare la expunerea lucr?torilor la riscuri generate de agen?ii fizici (cmpuri electromagnetice);
 • Raportul referitor la crima organizat?, corup?ie ?i sp?larea de bani: recomand?ri cu privire la ac?iunile ?i ini?iativele care se impun;
 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane;
 • Raportul referitor la locuin?ele sociale din Uniunea European?;
 • Raportul referitor la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului definirea cadrului post-2015;
 • Raportul referitor la mobilitatea educa?ional? ?i profesional? a femeilor n UE.

Depunere declaratie scrisa pe:

 • Declara?ia Consiliului ?i Comisiei privind preg?tirile n vederea reuniunii Consiliului European din 27-28 iunie 2013 Ac?iune europeana pentru combaterea ?omajului n rndul tinerilor.

ALTE ACTIVITATI

 • participare la sedinta solemna a Parlamentului European in cadrul careia a tinut un discurs dl. Borut Pahor, pre?edintele Sloveniei;
 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D;
 • participare la grupul de lucru S&D din cadrul Comisiei privind drepturile femeii ?i egalitatea de gen;
 • participare la sedinta delegatiei romane din cadrul Parlamentului European;
 • sustinerea declaratiilor scrise referitoare la:
  • educa?ia fizic? integrat? pentru dezvoltarea echilibrat? a elevilor cu handicap ?i a elevilor s?n?to?i talenta?i la sport;
  • instituirea unei Zile europene de recunoa?tere a victimelor coloniz?rii; europene ?i ale sclaviei din perioada colonial?;
  • provocarea Foamete zero a ONU;
  • pistele de bicicleta;
  • ncetarea imediat? a actelor de tortur? ?i de maltratare la care sunt supu?i ogarii n Europa;
  • amenin?area pe care o constituie tuberculoza farmacorezistent? n regiunea european?;
  • un card european pentru persoanele cu handicap;
  • desemnarea culturii vinului ca parte a patrimoniului cultural imaterial al umanit??ii.

INTERVIURI / COMUNICATE

 • comunicat de presa referitor la vizita premierului roman Victor Ponta in Germania, intalnirea acestuia cu cancelarul Angela Merkel si pozitia comuna pe care cei doi demnitari au adoptat-o cu privire la relatiile bilaterale romano-germane;
 • comunicat de presa referitor la sesiunea plenara a Parlamentului European desfasurata intre 10-13 iunie 2013 in cadrul careia au fost dezbatute si adoptate rapoarte extrem de importante, cu efecte directe asupra cetatenilor europeni.

INTALNIRI

 • schimb de opinii cu dna. Arezoo Hersel, seful adjunct al Misiunii in cadrul Ambasadei Statului Israel in Romania.
 
Raport de activitate europarlamentar Minodora Cliveti 03 - 06 iunie 2013
Vineri, 07 Iunie 2013 18:36

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC S&D

 • participare la sedintele grupului S&D;
 • participare la sedinta S&D a grupului orizontal de lucru D "Dezvoltare durabila si competitivitate";
 • participare la conferinta organizata de grupul S&D impreuna cu sindicatele de la nivel european si ONG-urile pe tema: "Dimensiunea sociala a Uniunii Economice si Monetare - S&D Grup face apel pentru actiune, acum!";

ALTE ACTIVITATI

 • depunere amendamente pe Raportul referitor la Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general n favoarea egalit??ii de tratament n ceea ce prive?te ncadrarea n munc? ?i ocuparea for?ei de munc?, raport pe care a fost numita raportor din partea grupului S&D;
 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene privind eficienta combaterii traficului de fiinte umane in Uniunea Europeana;
 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene privind necesitatea unei strategii de abordare globala a problematicii fumatului in randul tinerilor;
 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene cu privire la necesitatea crearii pietei unitare a calificarilor profesionale la nivel european.

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • participare la dezbaterea organizata de Radio Romania International avnd ca tema prioritatile Parlamentului European si ale Comisiei referitoare la imbunatirea situatiei pensionarilor in general si a situatia pensionarilor din agricultura in mod special;
 • comunicat de presa in urma intrebarii scrise adresata Comisiei Europene cu privire la combaterea traficului de fiinte umane in Uniunea Europeana;
 • comunicat de presa "Necesitatea crearii pietei europene unitare a calificarilor profesionale, un pandant indispensabil al pietei unice europene a muncii";
 • comunicat de presa "Salut masurile pe care ministrul mediului, Rovana Plumb, le propune in perspectiva declararii de catre PE a anului 2014 - An european al luptei impotriva risipei de alimente".

INTALNIRI / EVENIMENTE

 • participare la invitatia dlui Mihnea Motoc, ambasadorul Romaniei pe lng? Uniunea Europeana, la un schimb de opinii cu europarlamentarii romani.
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 27 - 30 mai 2013 BRUXELLES
Vineri, 31 Mai 2013 09:11

ACTIVITATE PE COMISII

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL);
 • discutarea in cadrul Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale a Raportului din proprie initiativa privind Implementarea Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general n favoarea egalit??ii de tratament n ceea ce prive?te ncadrarea n munc? ?i ocuparea for?ei de munc?, raport pe care doamna Cliveti a fost numita raportor din umbra din partea grupului politic S&D;
 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM);
 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI);
 • participare la sedintele grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European de pregatire a pozitiei S&D in vedere voturilor din cadrul Comisiilor: EMPL, FEMM si ENVI.

ALTE ACTIVITATI

 • participare la Conferinta Presedintilor din Parlamentul European in cadrul careia dl. Van Rompuy, presedintele Consiliului European, a prezentat rezultatele reuniunii Consiliului European din 22 mai 2013;
 • participare la dezbaterea cu tema "Femeile cu dizabilitati", organizata de Comisia pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor.

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • participare la dezbaterea organizata de Radio Romania International avnd ca tem? starea de s?n?tate a popula?iei din mediul rural si strategia Uniunii Europene de ameliorare a situa?iei din zonele n care popula?ia are un acces mai greu la asisten?? medical?;
 • comunicat de presa "Combaterea somajului in randul femeilor tinere si posibilitatea ca stagiile remunerate sa fie incluse in calculul pensiei", in urma raspunsului la intrebarile adresate Comisiei Europene cu privire la combaterea somajului in randul tinerilor si posibilitatea ca stagiile remunerate sa fie incluse in calculul pensiilor;
 • comunicat de presa in urma intalnirii cu tineri actori romani aflati la Bruxelles pentru un proiect din cadrul programului "Cities on stage" condus de regizorul belgian Armel Roussel.

INTALNIRI / EVENIMENTE

 • intalnire cu dna. Dorcas Erskine, coordonatoarea proiectului Poppy - o ini?iativ? de caritate care sprijin? victimele traficului de fiin?e umane n Marea Britanie.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

Pagina 3 din 6