Raport de activitate europarlamentar Minodora Cliveti 20 - 23 mai 2013 Strasbourg - Bucuresti
Luni, 27 Mai 2013 09:45

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLENARA

- Interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a opta alegere a reprezentan?ilor în Parlamentul European prin vot universal direct;
 • Raport referitor la raportul anual privind fiscalitatea: modalit??i de exploatare a poten?ialului de cre?tere economic? al UE;
 • Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/25/CE privind ofertele publice de cump?rare;
 • Raport  referitor la o agend? pentru pensii adecvate, sigure ?i viabile;
 • Propunere de rezolutie cu privire la viitoare propuneri legislative privind UEM;
 • Propunere de rezolutie referitoare la negocieri privind acordul comercial ?i de investi?ii între UE ?i SUA;
 • Propunere de rezolutie referitoare la condi?iile de munc? ?i standardele de s?n?tate ?i de siguran?? în urma incendiilor la fabrici ?i a pr?bu?irii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh;
 • Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea European? ?i Canada privind cooperarea vamal? sub aspectele referitoare la securitatea lan?ului de aprovizionare;
 • Propunere de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind siguran?a activit??ilor petroliere ?i gaziere offshore de prospectare, explorare ?i produc?ie;
 • Propunere de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind circula?ia necomercial? a animalelor de companie;
 • Raport referitor la drepturile femeilor din Balcani candidate la aderare;
 • Raport  referitor la Carta UE: norme standard pentru libertatea mass-mediei in UE;
 • Raport referitor la punerea in aplicare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale;
 • Propunere de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind recunoasterea reciproca a masurilor de protectie in materie civila.

- Depunere declaratie scrisa pe Raportul  referitor la lupta împotriva fraudei, a evaziunii ?i a paradisurilor fiscale

ALTE ACTIVITATI

 

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D;
 • participare la grupurile de lucru S&D din cadrul Comisiilor EMPL, FEMM, ENVI;
 • participare la sedinta delegatiei romane din cadrul Parlamentului European;
 • participare la sedinta extraordinara a Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL);
 • depunere amendamente pe Raportul referitor la combaterea ?omajului în rândul tinerilor - posibile solu?ii;
 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene pe tema: Situatia redeschiderii pietei muncii la nivel european pentru cetatenii romani la inceputul anului 2014.

INTERVIURI / COMUNICATE

 • comunicat de presa "Avem nevoie de masuri concrete pentru a reduce frauda si evaziunea fiscala la nivel european" in urma votului in plenul Parlamentului European pe raportul referitor la lupta impotriva fraudei, a evaziunii si a paradisurilor fiscale in cadrul Uniunii Europene
 • comunicat de presa referitor la intrebarea scrisa adresata Comisiei Europene cu privire la situatia redeschiderii pietei europene a muncii pentru cetatenii romani de la 1 ianuarie 2014.
 
Raport de activitate europarlamentar Minodora Cliveti, 13 - 16 mai 2013, Bruxelles
Vineri, 17 Mai 2013 09:14
ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC S&D
 • participare la sedintele grupului S&D;
 • participare la sedinta S&D a grupului orizontal de lucru C "Modelul economic si social";
 • participare la sedinta S&D a grupului orizontal de lucru D "Dezvoltare durabila si competitivitate".
ALTE ACTIVITATI
 • organizarea dezbaterii pe tema "Drepturile pacientilor si mobilitatea profesionala in sanatate in cadrul Uniunii Europene" in colaborare cu dna europarlamentar Nessa Childers avand ca invitati pe dl. Vincenzo Costigliola presedintele Asociatiei Europene a Medicilor, reprezentanti ai Comisiei Europene si ai ONG-urilor din domeniul medical.
CONFERINTE / DEZBATERI / SEMINARII
 • participare la Conferinta organizata de grupul S&D si Federa?ia European? a Pensionarilor ?i Persoanelor Vârstnice (FERPA) pe tema "Acces la o ingrijire de calitate pe termen lung: un drept al tuturor";
 • speaker la conferinta organizata de grupul S&D si ONG-uri din domeniul sanatatii cu tema : "Cet??enii UE isi pot permite medicamentele? Criza economic? ?i accesul la medicamente în Europa";
 • participare la sedinta Delegatiei pentru Relatiile cu Canada avand ca invitat pe dl. Peter Kent, ministrul Mediului din Canada.
INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA
 • comunicat de presa "Drepturile pacientilor si mobilitatea profesionala in sanatate, drepturi europene fundamentale" in urma dezbaterii pe tema "Drepturile pacientilor si mobilitatea profesionala in sanatate in cadrul Uniunii Europene";
 • interviu acordat postului Radio Romania International pe tema drepturilor pacientilor si a mobilitatii profesionale in domeniul sanatatii ca drepturi europene fundamentale;
 • interviu acordat postului Radio Romania Actualitati pe tema drepturilor pacientilor in lumina noilor documente europene.
INTALNIRI / EVENIMENTE
 • intalnire cu dna Cristina Lungi, fondatoare si presedinta a Asocia?iei Arborus specializata în problemele de egalitate profesionala ?i egalitate de ?anse;
 • intalnire cu tinerii actori romani participanti la atelierul teatral organizat in cadrul Teatrului National din Belgia cu tema: "Bruxelles, capitala europeana: contraste si diversitate";
 • intalnire cu dna Maria Gligor, ambasadoarea Romaniei in Canada;
 • participare la concertul organizat de Intergrupul "Prietenii muzicii" avand ca invitati de onoare pe dl. Bryan Joss Stone si dna Angela Gheorghiu.
 
Raport de activitate europarlamentar Minodora Cliveti 22 - 25 aprilie 2013, Bruxelles
Duminică, 28 Aprilie 2013 13:26
ACTIVITATE PE COMISII
 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL), Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) si ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI);
 • participare la sedintele grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European de pregatire a pozitiei S&D in vedere voturilor din cadrul Comisiilor: EMPL, FEMM si ENVI;
 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene privind serviciile de ingrijire a copiilor in Uniunea Europeana, o solutie a reconcilierii vietii private cu cea profesionala, in rindul femeiilor;
 • amendamente depuse in cadrul Comisiei EMPL pe:
  • - Proiect de aviz privind "Reorganizarea educa?iei: investi?ii în aptitudini pentru rezultate socio-economice mai bune"
  • - Proiect de aviz referitor la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012
  • - Proiect de raport referitor la negocierile colective transfrontaliere ?i dialogul social transna?ional
 • amendamente depuse in cadrul Comisiei FEMM pe:
  • - Proiect de aviz pe tema „Combaterea ?omajului în rândul tinerilor: posibile solu?ii”
  • - Proiect de aviz referitor la negocierile colective transfrontaliere ?i la dialogul social transna?ional
  • - Proiect de aviz referitor la impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire
ALTE ACTIVITATI
 • participare la reuniunea - "Ladies in White" finally receiving the Prize - in cadrul careia a fost decernat premiul Sakharov pentru libertatea gandirii;
 • participare la dezbaterea pe tema "Protecting Children from Tobacco: What Works?", gazduita de dl. europarlamentar Carl Schlyter, vicepresedinte al Comisiei ENVI;
 • participare la atelierul de lucru cu tema "The advantages of a gender-sensitive approach to tackle youth unemployment";
 • participare la schimbul de opinii cu dna Viviane Reding, vicepresedinta a Comisiei Europene si Comisar pentru justitie, pe tema drepturilor funadamentale si a cetateniei, in contextul dialogului structurat dintre Parlament si Comisie;
 • participare la atelierul de lucru cu tema "Newborn Infants".
INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA
 • participare la dezbaterea organizata de Radio Romania International având ca tem? trasabilitatea, etichetarea ?i controlul c?rnii - eficienta masurilor luate de Uniunea Europeana, al?turi de domnul Vladimir M?n?stireanu, pre?edintele interimar al Autorit??ii Na?ionale Sanitare Veterinare ?i pentru Siguran?a Alimentelor;
 • interviu in direct acordat postului Radio France Internationale in cadrul emisiunii "Europa ne priveste" pe  tema "Somajul in randul tinerilor";
 • comunicat de presa "Un exemplu concret prin care regionalizarea devine utila" in urma votarii in cadrul Comisiei EMPL a doua rapoarte foarte importante referitoare la modificarea Regulamentului privind Fondul Social European si la Regulamentul privind dispozi?iile comune referitoare la Ini?iativa "Locurile de munca pentru tineri";
 • comunicat de presa "Servicii mai bune de ingrijire a copiilor in Uniunea Europeana" ca urmare a intrebarii scrise adresata Comisiei Europene privind serviciile de ingrijire a copiilor pe teritoriul Uniunii Europene.
INTALNIRI / EVENIMENTE
 • organizarea si coordonarea reuniunii cu reprezentanti ai firmei Johnson & Johnson care au vizitat Romania in cadrul programului "J&J Accelerate Enterprise Leadership (AEL)";
 • intalnire cu dl. Vincenzo Costigliola, medic generalist la clinica MEDICIS din Bruxelles si presedinte al European Medical Association si EDA, in vederea evenimentului "Drepturile pacientilor si mobilitatea profesionala in sanatate in cadrul Uniunii Europene" ce urmeaza a avea loc in luna mai 2013.
 
Raport de activitate europarlamentar Minodora Cliveti 15 - 20 aprilie 2013, Strasbourg - Bucuresti
Luni, 22 Aprilie 2013 12:11
ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- interventie in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune ?i de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului;
 • Propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind derogarea temporar? de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser? în cadrul Comunit??ii.

- interventie in plen in cadrul dezbaterilor pe:

 • Raportul referitor la transpunerea ?i aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalit??ii de tratament între femei ?i b?rba?i privind accesul la bunuri ?i servicii ?i furnizarea de bunuri ?i servicii

- depunere declaratie scrisa pe:

 • Raportul intermediar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asisten?? financiar? pentru statele membre a c?ror moned? nu este euro
ALTE ACTIVITATI
 • participare la sedinta solemna a Parlamentului European in cadrul careia a tinut un discurs dl. Michael D. Higgins, pre?edintele Irlandei;
 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D
 • participare la grupurile de lucru S&D din cadrul Comisiilor EMPL, FEMM, ENVI
 • participare la sedinta delegatiei romane din cadrul Parlamentului European
 • participare la lucrarile Atelierului “Impactul schimbarilor climatice asupra vietii si familiei”, organizat de catre Organizatia Femeilor Social Democrate – S&D, Bucuresti
 • participare la lucrarile Congresului PSD, Bucuresti
 • intalnire cu dl. Marcelo Vollmann, reprezentant al grupului Renault/Dacia si cu dl. Nicholas Hodac, reprezentant al Ford Europe, pe tema propunerilor de regulament ale Parlamentului European ?i ale Consiliului cu privire la modalit??ile de realizare a obiectivului prev?zut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare u?oare noi si de autoturismele noi
INTERVIURI / COMUNICATE
 • comunicat de presa "Avem nevoie de o consolidare a relatiilor economice si comerciale UE - China" in urma participarii, alaturi de alti colegi eurodeputati si de reprezentantii Ambasadei Republicii Populare Chineze in Belgia, la o reuniune de lucru intitulata "Avantaj reciproc? - Provocarile si oportunitatile investitiilor chineze in Europa", ce a avut loc in cadrul legislativului european;
 • comunicat de presa "Femeile si barbati trebuie sa aiba acces egal la bunuri si servicii" in urma votarii in plenul Parlamentului de la Strasbourg a raportului referitor la transpunerea si aplicarea "Directivei 2004/113/CE a Consiliului, de aplicare a principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii";
 • comunicat de presa " Salut decizia Comisiei Europene de a gandi instrumente de ajutor financiar pentru statele din zone non euro" in urma dezbaterii din cadrul legislativului european pe raportul intermediar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenta financiara pentru statele membre a caror moneda nu este euro.
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI, 08 - 11 aprilie 2013 BRUXELLES
Sâmbătă, 13 Aprilie 2013 23:26
ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC S&D
 • participare la sedintele grupului S&D;
 • participare la sedinta S&D a grupului de lucru al Comisiei ENVI;
 • participare la sedinta S&D a grupului orizontal de lucru D "Dezvoltare durabila si competitivitate".
ALTE ACTIVITATI
 • a adresat o intrebare scrisa Comisiei Europene privind o strategie globala de abordare a problematicii fumatului in randul tinerilor.
CONFERINTE / DEZBATERI / SEMINARII
 • participare la discutiile mesei rotunde pe tema "Beneficiu mutual - provocari si oportunitati ale investitiilor chineze in europa", gazduita de dl. europarlamentar Phil Bennion;
 • participare la intalnirea cu parlamentarii canadieni in cadrul Canada-Europe Parliamentary Association;
 • participare la discutiile mesei rotunde pe tema "Integrarea populatiei de etnie roma in Europa Centrala si de Sud-Est";
 • participare la receptia oferita de dl. europarlamentar Philip Bradbourn, presedintele delegatiei pentru relatiile cu Canada;
 • participare la Conferinta S&D privind violenta impotriva femeilor fiind prezenti: dl. Hannes Swoboda, dna Rovana Plumb, dna Corina Cretu, etc;
 • participare la pranzul de lucru la invitatia doamnei europarlamentar Corina Cretu, vicepresedinta a grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European, impreuna cu alte doamne din conducerea Organizatiei de Femei a PSD;
 • participare la intalnirea cu membri din conducerea OFPSD, discutii pe teme europene.
INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA
 • comunicat de presa "Trebuie actionat pentru o incluziune reala a romilor la nivel european" dat cu ocazia Zilei internationale a Romilor si in calitate de raportor din partea socialistilor si democratilor europeni pe raportul privind "Aspectele de gen ale Cadrului european aferent strategiilor de incluziune nationala a populatiei Roma";
 • comunicat de presa ""Sustin includerea in calculul pensiilor stagiile de formare remunerate pentru tineri" in urma adresarii unei intrabari scrice Comisiei Europene cu privire la includerea in calculul pensiei finale a duratei stagiilor de formare remunerate.

 

 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 25 - 28 martie 2013, BRUXELLES
MarĹŁi, 02 Aprilie 2013 13:43

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)

 • alocarea raportului „Femeile cu dizabilitati” in calitate de raportor din umbra din partea grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European


Comisia pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM)

 • alocarea raportului privind „Aspectele de gen ale cadrului european aferent strategiilor de incluziune nationala a populatiei de etnie Roma”, in calitatea de raportor din partea grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European

ALTE ACTIVITATI

 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene pe tema includerii stagiilor in calculul pensiilor

CONFERINTE / SEMINARII / DEZBATERI

 • participare la conferinta "Sustainability for Sustainable Growth - Using Cohesion and R&D Funding in the Water Sector to Promote Economic Growth", organizata si prezidata de domnul europarlamentar Victor Bostinaru;
 • participare la dezbaterea “A Case for EU Competitiveness - Quotas in the Boardroom”,  organizata de europarlamentarii Silvana Koch-Mehrin si Louis Michel;
 • participare la seminarul pe tema violentei impotriva femeilor dr etnie roma “Romani Women and Gender-based Violence within Romani Communities”;
 • participare le dezbaterea pe tema libertatii presei “Freedom of the press: a Threat T to the judiciary?”, organizata de europarlamentarii Norica Nicolai si Renate Weber
 • participare la seminarul pe tema bunastarii copiilor “Seminar on child well-being”, organizat de doamna europarlamentar Daciana Sarbu

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa "Avem nevoie de un cadru european adecvat pentru femeile rome  supuse unei duble discrimin?ri, etnice ?i de gen" cu ocazia numirii domniei sala drept raportor pe raportul „Aspectele de gen ale Cadrului european aferent strategiilor de incluziune nationala a populatiei Roma” in cadrul Comisiei FEMM

 

 
Raport de activitate europarlamentar 18 - 21 martie 2013 BRUXELLES
Vineri, 22 Martie 2013 13:45

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)

 • a participat la reuniunile de lucru ale Comisiei

Comisia pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM)

 • a participat la sedinta pregatitoare a Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor, in cadrul careia d-na Cliveti a indicat linia de vot aferenta amendamentelor depuse pe avizul "Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – definirea cadrului de dupa 2015 (ODM)", pe care doamna europarlamentar Minodora Cliveti a fost raportor din partea grupului politic S&D
 • a fost votat in cadrul Comisiei Avizul referitor la "Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – definirea cadrului de dupa 2015 (ODM)", pe care doamna europarlamentar Minodora Cliveti a fost raportor din partea grupului politic S&D

Comisia de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI)

 • a participat la reuniunile de lucru ale Comisiei

ALTE ACTIVITATI

 • a adresat o intrebare scrisa Comisiei Europene privind "Garantia pentru tineri -  combaterea somajului in randul tinerelor femei"
 • a participat la intalnirea delegatiei pentru Canada pe tema gazelor de sist
 • a participat la Conferinta Presedintilor in cadrul careia dl Herman Van Rompuy, pre?edintele Consiliului European, a prezentat un rezumat al reuniunii Consiliului European din 14-15 martie 2013

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • a dat un comunicat de presa pe tema somajului in randurile tinerilor si posibilele cai de combatere a acestuia "Avem nevoie de solutii europene concrete pentru combaterea somajului in randul tinerelor femei"
 • a dat un comunicat de presa "Avem nevoie de obiective si mai ambitioase pentru drepturile femeilor dupa 2015" in urma votarii in cadrul Comisiei FEMM a avizului "Obiectivele de dezvoltare ale mileniului – definirea cadrului de dupa 2015 (ODM)", pe care doamna europarlamentar Minodora Cliveti a fost raportor din partea grupului politic S&D

INTALNIRI / EVENIMENTE/ CONFERINTE

 • a participat la un pranz de lucru impreuna cu alti europarlamentari din cadrul delegatiei socialiste romane, dl. Liviu Dragnea viceprim-ministru ?i ministru al dezvolt?rii regionale ?i administra?iei publice, dna. Rovana Plumb ministru mediului si schimbarilor climatice, dl. Eugen Orlando Teodorovici ministru fondurilor europene
 • a participat la expozitia de arta organizata de dl. europarlamentar Iuliu Winkler in cadrul Parlamentului European
 • a participat la celebrarea zilei nationale a Irlandei in cadrul Parlamentului European
 
Stagii remunerate in cadrul Parlamentului European
Miercuri, 20 Martie 2013 09:36
1. Stagii remunerate in cadrul Parlamentului European (pentru absolventi studii universitare)

Scopul lor este de a le permite stagiarilor sa isi completeze cunostintele dobandite in timpul studiilor si sa se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, in special cu aceea a Parlamentului European.
Stagiile remunerate includ:

 • stagiile Robert Schuman cu optiunea generala: aplicantii trebuie sa dovedeasca ca au redactat, in cadrul studiilor universitare sau pentru o publicatie stiintifica, o lucrare scrisa substantiala. Unul dintre aceste stagii, care poarta numele de „Bursa Chris Piening”, poate fi acordat unui candidat a carui lucrare a avut ca tema relatiile dintre Uniunea Europeana si Statele Unite.
 • stagiile Robert Schuman cu optiunea jurnalism: aplicantii trebuie sa dovedeasca experienta profesionala, fie prin articole publicate, fie prin inscrierea in asociatia jurnalistilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diploma in jurnalism recunoscuta in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele candidate la aderare.

Locatia acestor stagii poate fi Bruxelles (cea mai mare parte), Luxembourg sau Oficiile de informare din cadrul celor 27 de state membre.
Durata stagiilor este de 5 luni, in fiecare an existand doua perioade de incepere a stagiilor, respectiv 1 Martie (inscriere intre 15 August si 15 Octombrie ale anului precedent inceperii) si 1 Octombrie (inscriere intre 15 Martie si 15 Mai ale aceluiasi an cu inceperea stagiului).
Baza de calcul pentru bursele de stagiatura o reprezinta salariul lunar de baza al unui functionar de gradul AD51 esalonul 4, la care se aplica coeficientul corector pentru tara in care se desfasoara stagiul. Valoarea lunara a bursei este fixata la 25% din aceasta suma.  Aceasta suma este actualizata in fiecare an la 1 ianuarie. In 2012 aceasta este fixata la 1,213.55 euro pentru Bruxelles si Luxembourg iar pentru celelalte locatii ea este modificata in functiile de costurile specifice fiecarei tari.
Mai multe informatii aici.
Pentru a aplica online urmati linkul:

2. Stagii de traducere remunerate in cadrul Parlamentului European (pentru absolventi studii universitare)

Scopul acestor stagii este de a le permite stagiarilor sa isi completeze cunostintele dobandite in timpul studiilor si sa se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, in special cu cea a Parlamentului European.
Aceste stagii se desfasoara la Luxemburg, durata lor este de trei luni si exista 4 perioade de incepere pe parcursul fiecarui an: 1 ianuarie (perioada de inscriere 15 iunie - 15 august), 1 aprilie (perioada de inscriere 15 septembrie - 15 noiembrie), 1 iulie (perioada de inscriere 15 decembrie - 15 februarie) si 1 octombrie (perioada de inscriere 15 martie - 15 mai). Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2013 este de 1,213.55 EUR pe lun?. Stagiile de traducere se desf??oar? la Luxemburg.
Mai multe informatii aici.
Pentru a aplica urmati linkul:

3. Stagiile la Ombudsmanul European

Ombudsmanul European ofera stagii de doua ori pe an, in special absolventilor de drept. Stagiile au loc fie la Strasbourg, fie la Bruxelles, in functie de nevoile biroului. Stagiile incep la 1 septembrie (data limita inscriere 30 Aprilie) si 1 ianuarie (data limita inscriere 31 August)  si au o durata minima de 4 luni care poate fi extinsa pana la maxim 12 luni, la alegerea Obdusmanului.
Stagiarii din cadrul biroului Ombudsmanului trebuie sa aiba o foarte buna cunoastere a limbii engleze. Prin urmare, candidaturile trebuie depuse in engleza.
Si pentru aceste burse baza de calcul o reprezinta salariul lunar de baza al unui functionar de gradul AD51 esalonul 4, la care se aplica coeficientul corector pentru tara in care se desfasoara stagiul. Valoarea lunara a bursei este fixata la 25% din aceasta suma.  Aceasta suma este actualizata in fiecare an la 1 ianuarie. Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2013 este de 1,213.55 EUR pe lun?.
Mai multe informatii aici.
Formularul de candidatura aici.

 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 11 - 14 martie 2013
MarĹŁi, 19 Martie 2013 13:49

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- a depus explicatii scrise de vot pe urmatoarele rapoarte:

 • Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind normele de contabilizare ?i planurile de ac?iune referitoare la emisiile ?i absorb?iile de gaze cu efect de ser? care rezult? din activit??i legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destina?iei terenurilor ?i silvicultur?;
 • Raport referitor la optimizarea avantajelor ob?inute de pe urma m?surilor UE în domeniul mediului: cre?terea încrederii prin ameliorarea cuno?tin?elor ?i a capacit??ii de reac?ie;
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind un mecanism de monitorizare ?i de raportare a emisiilor de gaze cu efect de ser?, precum ?i de raportare, la nivel na?ional ?i al Uniunii, a altor informa?ii relevante pentru schimb?rile climatice;
 • Propunerea de directiv? a Consiliului de stabilire a unor cerin?e de protec?ie a s?n?t??ii popula?iei în ceea ce prive?te substan?ele radioactive din apa destinat? consumului uman;
 • Raport referitor la protec?ia s?n?t??ii publice împotriva perturbatorilor endocrini
 • Raport referitor la statutul societatii mutuale la nivel european;
 • Raport referitor la amenin??rile la adresa s?n?t??ii la locul de munc? legate de azbest ?i perspectivele de eliminare complet? a azbestului existent;
 • Raport referitor la integrarea migran?ilor, efectele asupra pie?ei muncii ?i dimensiunea extern? a coordon?rii securit??ii sociale în UE;
 • Propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind responsabilit??ile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplic?rii Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asocia?ia Armatorilor din Comunitatea European? (ECSA) ?i Federa?ia European? a Lucr?torilor din Transporturi (ETF) cu privire la Conven?ia din 2006 privind munca în domeniul maritim ?i de modificare a Directivei 1999/63/CE.

- a avut explicatii orale de vot pe urmatoarele rapoarte:

 • Raport referitor la eliminarea stereotipurilor de gen în Uniunea Europeana;
 • Raport referitor la situa?ia femeilor din nordul Africii;
 • Raport referitor la asocierea ??rilor ?i teritoriilor de peste m?ri la Uniunea European? („Decizia de asociere peste m?ri”);
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind solu?ionarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum);
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind solu?ionarea alternativ? a litigiilor în materie de consum ?i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 ?i a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum).

- a depus o declaratie scrisa privind "Mecanismul de cooperare si verificare: metodologie, aplicarea actuala si viitorul acestuia".

INTERVIURI / COMUNICATE

 

 • a dat un comunicat de presa cu titlul "Consumatorii vor fi mai bine protejati pe piata europeana" in urma votarii a doua rapoarte privind privind protectia consumatorilor pe piata europeana in sesiunea plenara de la Strasbourg;
 • a dat un comunicat de presa cu titlul "Pe cine reprezinta europarlamentarii PDL in Parlamentul European?" in urma dezbaterilor in plenul Parlamentului European pe tema mecanismului de cooperare si verificare (MCV);
 • a acordat un interviu pe tema eliminarii stereotipurilor de gen în Uniunea Europeana.
 
Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 4 - 7 martie 2013
Vineri, 08 Martie 2013 13:51
ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC S&D
 • a participat la sedintele grupului politic S&D;
 • a prezidat Conferinta cu tema "Directiva privind detasarea lucratorilor", organizata de grupul politic S&D impreuna cu sindicatele de la nivel european si societatea civila;
 • a participat la sedinta grupului de lucru S&D din cadrul Comisiei ENVI pentru a discuta pozitia grupului in cadrul sesiunii plenare din martie 2013.
ALTE ACTIVITATI
 • a participat la Conferinta "Cresterea alarmanta a incidentei bolilor de rinichi cronice in Europa";
 • a participat la Conferinta "Towards Zero Waste";
 • a participat la Conferinta organizata de Comisia FEMM cu ocazia Zilei Internationale a Femeii.
INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA
 • a dat un comunicat de presa: "Lucratorii detasati in Uniunea Europeana trebuie protejati!" in urma Conferintei organizata de Grupul Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European impreuna cu sindicatele de la nivel european, conferinta pe care doamna Cliveti a prezidat-o;
 • a adresat o scrisoare europarlamentarilor din Germania ca reactie la pozitia Germaniei fata de aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.
INTALNIRI / EVENIMENTE/ CONFERINTE
 • s-a intalnit cu dl. Andrei Marcu, director Carbon Market Forum (CEPS), pentru a discuta pe tema sistemului Uniunii Europene de comercializare a cotelor de emisie (EU ETS);
 • a participat la evenimentul organizat de dna. europarlamentar Norica Nicolai "Martisor Romanian Spring Traditions Exhibition".

 

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

Pagina 4 din 6