Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 01 - 05 iulie 2013 STRASBOURG - IASI
Vineri, 05 Iulie 2013 10:00

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raport referitor la Cre?terea albastr?: – consolidarea cre?terii durabile în sectoarele de transport marin, maritim ?i de turism ale Uniunii Europene;
 • Propunere de rezolu?ie referitoare la siguran?a rutier? 2011-2020 – primele jaloane c?tre o strategie în privin?a v?t?m?rilor;
 • Raport referitor la inovarea în scopul cre?terii durabile: o bioeconomie pentru Europa;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/60/CE ?i 2008/105/CE în ceea ce prive?te substan?ele prioritare din domeniul politicii apei;
 • Propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind amenin??rile transfrontaliere grave pentru s?n?tate;
 • Raport referitor la îmbun?t??irea modalit??ilor practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014;
 • Propunerea de rezolutie privind pregatirea Programului de lucru al Comisiei pe 2014;
 • Propunerile de rezolutie privind inunda?iile recente din Europa;
 • Raport referitor la reformarea structurii sectorului bancar din Uniunea Europeana;
 • Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstitu?ional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu ?i Comisie privind disciplina bugetar? ?i buna gestiune financiar?;
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind atacurile împotriva sistemelor informatice ?i de abrogare a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului.

- depunere declaratie scrisa pe:

 • Raport referitor la impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire.

ALTE ACTIVITATI

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D;
 • participare la grupul de lucru S&D din cadrul Comisiei privind drepturile femeii ?i egalitatea de gen, Comisie privind ocuparea for?ei de munc? ?i afaceri sociale, Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar?;
 • participare la ceremonia de acordare a Premiului Saharov lui Guillermo Farińas, câ?tig?tor în 2010;
 • participare la ceremonia oficiala ocazionata de aderarea Croatiei la Uniunea Europeana;
 • participare la dezbaterea organizata de Organiza?ia Femeilor Social-Democrate din jude?ul Ia?i cu tema ”Legisla?ie ?i politici sociale privind protec?ia copilului”

INTERVIURI / COMUNICATE

 • interviu  acordat Agentiei Nationale de Presa Agerpres in legatura cu bilantul activitatii de europarlamentar la un an de la inceperea mandatului;
 • comunicat de presa referitor la servicii de ingrijire de calitate pentru grupurile vulnerabile la nivel european, in urma depunerii unei declaratii scrise pe tema dezbaterii din cadrul plenului de la Strasbourg cu privire la impactul crizei economice asupra grupurilor vulnerabile la ingrijire;
 • comunicat de presa referitor la sesiunea plenara a Parlamentului European desfasurata intre 1-4 iulie 2013 in cadrul careia au fost dezbatute si adoptate rapoarte importante pentru viitorul cetatenilor europeni.