Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 03 - 06 februarie 2014 STRASBOURG
Marţi, 11 Februarie 2014 11:00

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind promovarea liberei circula?ii a cet??enilor ?i īntreprinderilor prin simplificarea accept?rii anumitor documente oficiale īn Uniunea European? ?i de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
 • Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplic?rii dreptului UE (2011)
 • Adecvarea reglement?rilor UE, subsidiaritatea ?i propor?ionalitatea - o mai bun? legiferare
 • Raport  referitor la planul de ac?iune pentru o industrie siderurgic? competitiv? ?i durabil? īn Europa
 • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului ?i a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea ?i ambalarea substan?elor ?i a amestecurilor
 • Raport referitor la Tabloul de bord al UE privind justi?ia - justi?ia īn materie civil? ?i administrativ? īn statele membre
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European ?i al Consiliului de stabilire a unor norme comune īn materie de compensare ?i de asisten?? a pasagerilor īn eventualitatea refuzului la īmbarcare ?i anul?rii sau īntārzierii prelungite a zborurilor ?i a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind r?spunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor ?i al bagajelor acestora
 • Raport referitor la un cadru pentru 2030 pentru politici īn domeniul climei ?i al energiei
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorial? ?i Sierra Leone ?i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001
 • Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, īn numele Uniunii Europene, a protocolului de stabilire a posibilit??ilor de pescuit ?i a contribu?iei financiare prev?zute de Acordul de parteneriat īn domeniul pescuitului dintre Uniunea European? ?i Republica Gabonez?
 • Raport referitor la asigurarea īmpotriva dezastrelor naturale ?i a celor provocate de om
 • Raport referitor la adecvarea reglement?rilor UE, la subsidiaritate ?i la propor?ionalitate - al 19-lea raport privind o mai bun? legiferare pe anul 2011
 • Raport referitor la femeile migrante f?r? acte de identitate īn Uniunea European?
 • Propunere de rezolu?ie - Eliminarea mutil?rii genitale la femei

 

ACTIVITATE PE COMISII

 • participare la reuniunea extraordinara a Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale

 

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

 • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D
 • particitare la sedinta grupului politic S&D din cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor

 

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa cu privire la modul in care poate contribui Uniunea Europeana la crearea unui mediu favorabil pentru ca intreprinderile sa ofere noi locuri de munca
 • interviu acordat postului Radio Romania Actualitati referitor la strategia europeana privind copiii din zonele rurale si defavorizate