Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 14 - 17 aprilie 2014 STRASBOURG
MarĹŁi, 22 Aprilie 2014 15:51

ACTIVITATE IN SESIUNEA PLEARA

- interventii in plen sub forma de explicatii scrise de vot pe:

  • Raport interimar referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare ?i ocuparea for?ei de munc?
  • Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European ?i a Consiliului privind cooperarea consolidat? între serviciile publice de ocupare a for?ei de munc? (SPOFM)
  • Recomandare pentru a doua lectur? referitoare la pozi?ia în prim? lectur? a Consiliului în vederea adopt?rii Directivei Parlamentului European ?i a Consiliului privind cerin?ele minime de cre?tere a mobilit??ii lucr?torilor între statele membre prin îmbun?t??irea dobândirii ?i a p?str?rii drepturilor la pensie suplimentar?
  • Raport referitor la modul în care poate contribui Uniunea European? la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, societ??ile ?i întreprinderile nou-înfiin?ate s? creeze locuri de munc?
  • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind protec?ia speciilor faunei ?i florei s?lbatice prin controlul comer?ului cu acestea
  • Raport referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele ?i de?eurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic sub?iri
  • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European ?i al Consiliului privind controalele oficiale ?i alte activit??i oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legisla?iei privind alimentele ?i furajele, a normelor privind s?n?tatea ?i bun?starea animalelor, s?n?tatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protec?ie a plantelor

- depunere declaratie scrisa pe Raportul referitor la propunerea de directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind deta?area lucr?torilor în cadrul prest?rii de servicii

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC

  • participare la sedintele preparatorii ale grupului politic S&D;

COMUNICATE DE PRESA

  • comunicat de presa cu titlul „Lucratorii detasati trebuie protejati la nivelul UE”, in urma depunerii in cadrul sesiunii plenare a declaratiei scrise cu privire la propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului referitoare la punerea in aplicare a Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii