Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 16 - 18 septembrie 2013 BRUXELLES
Luni, 23 Septembrie 2013 14:54

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL);

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale
 • sustinerea amendamentelor de compromis referitoare la Opinia pe Raportul privind femeile cu dizabilitati, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D
 • participare la reuniunea raportorilor din umbra pe Raportul privind punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din cadrul Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale

Comisia pentru egalitatea de sanse si drepturile femeilor (FEMM);

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor
 • prezentare in cadrul Comisiei FEMM a Raportului referitor la „Abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe" in calitate de raportor de aviz din partea grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul Comisiei FEMM a Raportului referitor la „Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor”, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D
 • participare la reuniunea raportorilor din umbra pe Raportul referitor la „Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor”, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D

Comisia pentru mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar?

ACTIVITATE IN CADRUL GRUPULUI POLITIC S&D

 • prezentare in cadrul sedintei pregatitoare a grupului de lucru S&D al Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor a stadiului de lucru al Raportului referitor la „Abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe”, pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor de aviz din partea grupului politic S&D
 • prezentare in cadrul sedintei pregatitoare a grupului de lucru S&D al Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM) a stadiului de lucru al Raportului referitor la „Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor”, pe care europarlamentarul Minodora Cliveti a fost numita raportor din partea grupului politic S&D

ALTE ACTIVITATI

 • participare la audierea publica a Comisiei de libert??i civile, justi?ie ?i afaceri interne si a Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor pe tema "Cadrul UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor"
 • sustinerea declaratiei scrise referitoare la protejarea copiilor si a drepturilor acestora in contextul spatiului de nume de pe internet care vizeaza copiii

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • participare la dezbaterea organizata de Radio Romania International pe tema "Proiectul e-word: emanciparea femeilor in mediul rural", alaturi de dna Alina Chiriac de la Asociatia Familiilor si Femeilor din Mediul Rural
 • interviu acordat postului Radio Romania International referitor la rapoartele adoptate in cadrul sesiunii penare a Parlamentului European din 9-12 septembrie 2013
 • comunicat de presa referitor la integrarea femeilor de etnie roma si dimensiunea de gen a actiunii externe UE analizate de Parlamentul European