Raport de activitate europarlamentar Minodora Cliveti 17 - 20 iunie 2013 Bruxelles
Joi, 20 Iunie 2013 21:58

ACTIVITATE PE COMISII

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL);
 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM);
 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI);
 • participare la sedinta grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European de pregatire a pozitiei S&D in vedere voturilor din cadrul Comisiilor: EMPL, FEMM;
 • primirea, in cadrul Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM), a urmatoarelor rapoarte/opinii in calitate de raportor din umbra din partea grupului politic S&D:
  • Raport referitor la "Ac?iuni specifice în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului pentru dezvoltarea rolului femeilor";
  • Raport referitor la "Abordarea globala a Uniunii Europene ?i implica?iile sale asupra coeren?ei ac?iunii externe a Uniunii Europene";
  • Raport referitor la Directiva Parlamentului European ?i a Consiliului privind m?surile de facilitare a exercit?rii drepturilor conferite lucr?torilor în contextul liberei circula?ii a lucr?torilor.

ALTE ACTIVITATI

 • participare, în calitate de invitat oficial, la dezbaterea cu tema "Femeia invizibil? - examinarea impactului cancerului de sân avansat asupra femeii ?i societ??ii", organizat la Bruxelles de European Patient Advocacy Group cu participarea a numero?i profesori, medici, cadre medicale specializate în oncologie dar ?i pacien?i care au suferit de cancer de sân avansat, organiza?ii non guvernamentale active în domeniu, între care Funda?ia „Rena?terea” din România reprezentat? de Mihaela Geoan? ?i Cristiana Copos;
 • participare, in calitate de membra a Delegatiei la Comisia parlamentara de cooperare UE-Republica Moldova, la a 17-a reuniune a Comisiei parlamentare de cooperare UE-Republica Moldova, in prezenta membrilor din Parlamentul Republicii Moldova, a Ambasadorului Republicii Moldova pe langa Uniunea Europeana si a altor membrii ai Consiliului European;
 • schimb de opinii in cadrul pranzului de lucru organizat de Delegatia Republicii Moldova, cu participarea dl. Martin Schultz, Presedintele Parlamentului European;
 • sustinerea declaratiei scrise referitoare la importan?a dimensiunii globale a combaterii con?inuturilor online care ilustreaz? abuzuri sexuale împotriva copiilor.

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa "Solu?ii europene pentru prevenirea ?i tratarea cancerului de sân" in urma participarii la dezbaterea cu tema "Femeia invizibil? - examinarea impactului cancerului de sân avansat asupra femeii ?i societ??ii", organizata la Bruxelles de European Patient Advocacy Group.