Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 23-26 septembrie 2013 BRUXELLES
Miercuri, 02 Octombrie 2013 20:00

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale
 • analizare, in cadrul sedintei pregatitoare a grupului de lucru S&D al Comisiei EMPL, a amendamentelor de compromis pe "Raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalit??ii de tratament în ceea ce prive?te încadrarea în munc? ?i ocuparea for?ei de munc?", in calitate de raportor din partea grupului politic S&D
 • examinare, in cadrul reuniunii Comisiei EMPL, a amendamentelor de compromis pe "Raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalit??ii de tratament în ceea ce prive?te încadrarea în munc? ?i ocuparea for?ei de munc?", in calitate de raportor din partea grupului politic S&D
 • depunere amendamente, in calitate de raportor de opinie din partea grupului politic S&D, pe "Raportul referitor la abordarea global? a Uniunii Europene ?i consecin?ele acesteia asupra coeren?ei ac?iunii sale externe"

Comisia pentru egalitatea de sanse si drepturile femeilor (FEMM)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor
 • depunere amendamente, in calitate de raportor din partea grupului politic S&D, pe "Raportul referitor la aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile na?ionale de integrare a romilor"
 • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene  referitoare la punctul de vedere al Comisiei Europene aferent recentelor declaratii ale ministrului de interne francez, Manuel Valls, cu privire la romii din Romania care se gasesc pe teritoriul Frantei

 

Comisia pentru mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar? (ENVI)

 • participare la reuniunile de lucru ale Comisiei de mediu, s?n?tate public? ?i siguran?? alimentar?

ALTE ACTIVITATI

 • participare la conferinta pe tema cancerului la cap si gat, organizata in Parlamentul European de catre europarlamentarul Daciana Sarbu împreun? cu Coali?ia European? a Pacien?ilor Bolnavi de Cancer (ECPC),  în cadrul unei ample campanii de informare privind cancerul la cap ?i gât care se desf??oar? în premier? în Europa
 • participare la pranzul de lucru organizat de europarlamentarul Teresa Jiménez-Becerril pe tema "Importan?a promov?rii antreprenoriatul feminin în vremuri de criz?", avand ca invitat pe vicepresedintele Comisiei Europene, Viviane Reding, comisar insarcinat cu justitia

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

 • comunicat de presa in urma intrebarii scrise adresate Comisiei Europene in legatura cu punctul de vedere al Comisiei Europene aferent recentelor declaratii ale ministrului de interne francez, Manuel Valls, cu privire la romii din Romania care se gasesc pe teritoriul Frantei
 • comunicat de presa din partea grupului politic S&D in urma respingerii prin vot in cadrul Comisiei EMPL a "Raportului referitor la Punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalit??ii de tratament în ceea ce prive?te încadrarea în munc? ?i ocuparea for?ei de munc?"