Raport de activitate europarlamentar MINODORA CLIVETI 25 - 28 martie 2013, BRUXELLES
Marţi, 02 Aprilie 2013 13:43

ACTIVITATE PE COMISII

Comisia de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale (EMPL)

  • alocarea raportului „Femeile cu dizabilitati” in calitate de raportor din umbra din partea grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European


Comisia pentru egalitate de sanse si drepturile femeilor (FEMM)

  • alocarea raportului privind „Aspectele de gen ale cadrului european aferent strategiilor de incluziune nationala a populatiei de etnie Roma”, in calitatea de raportor din partea grupului politic S&D din cadrul Parlamentului European

ALTE ACTIVITATI

  • intrebare scrisa adresata Comisiei Europene pe tema includerii stagiilor in calculul pensiilor

CONFERINTE / SEMINARII / DEZBATERI

  • participare la conferinta "Sustainability for Sustainable Growth - Using Cohesion and R&D Funding in the Water Sector to Promote Economic Growth", organizata si prezidata de domnul europarlamentar Victor Bostinaru;
  • participare la dezbaterea “A Case for EU Competitiveness - Quotas in the Boardroom”,  organizata de europarlamentarii Silvana Koch-Mehrin si Louis Michel;
  • participare la seminarul pe tema violentei impotriva femeilor dr etnie roma “Romani Women and Gender-based Violence within Romani Communities”;
  • participare le dezbaterea pe tema libertatii presei “Freedom of the press: a Threat T to the judiciary?”, organizata de europarlamentarii Norica Nicolai si Renate Weber
  • participare la seminarul pe tema bunastarii copiilor “Seminar on child well-being”, organizat de doamna europarlamentar Daciana Sarbu

INTERVIURI / COMUNICATE DE PRESA

  • comunicat de presa "Avem nevoie de un cadru european adecvat pentru femeile rome  supuse unei duble discrimin?ri, etnice ?i de gen" cu ocazia numirii domniei sala drept raportor pe raportul „Aspectele de gen ale Cadrului european aferent strategiilor de incluziune nationala a populatiei Roma” in cadrul Comisiei FEMM