Miercuri, 15 Ianuarie 2014 00:00

Strasbourg, 15 ian /Agerpres/ - Ambiguitatea cu privire la diferen?a legal? între statutul de cet??ean european ?i cel de imigrant, precum ?i între seturi diferite de drepturi ?i tratamente ,,poate duce la tensiuni suplimentare în spa?iul european", a precizat europarlamentarul european Minodora Cliveti, miercuri seara, într-o declara?ie scris? înmânat? prilejul dezbaterii în Parlamentul European, la Strasbourg, a problematicii privind ,,Respectul dreptului fundamental la libera circula?ie in UE".

Europarlamentarul român consider? c? ,,l?sarea în suspensie a interpret?rii unor termeni din aceast? problematic? poate avea efecte negative în viitorul apropiat".
"Nu putem s? lu?m m?suri care vizeaz? emigra?ia f?r? s? o delimit?m clar de libera circula?ie, pentru simplul considerent c? subiectele celor dou? tipuri de ac?iuni sunt persoane ter?e de Uniunea European?, în primul caz, ?i cet??eni europeni, în cel de-al doilea. De altfel, în prezentarea declara?iilor, atât reprezentantul Consiliului, cât ?i comisarul Vivianne Reding, pentru Comisie, au subliniat cu t?rie acest lucru, fapt pe care eu cred c? l-am provocat prin întrebarea pe care am adresat-o Comisiei Europene în luna noiembrie", a declarat în exclusivitate, pentru Agerpres, Minodora Cliveti.
Europarlamentarul român, men?ionând faptul c? dezbaterea de de miercuri ,,a fost extrem de important? pentru viitorul însu?i al Uniunii Europene" a precizat faptul c? în cursul dezbaterilor de miercuri din Parlamentul European ,,peste 80 la sut? dintre cei ce au luat cuvântul au reliefat corect mobilitatea european?, dar pe parcursul celor 3 ore de lu?ri de pozi?ii, al?i colegi din PE au folosit, la modul general, no?iunea de migra?ie cu referire la euro imigran?i, unii vorbind despre imigra?ia legal? ?i ilegal?, care ar trebui combat?".

"S-a folosit în mod frecvent ideea de "migra?ie" care aduce beneficii ori care consum? fondurile statelor gazda. Ba chiar un englez, membru al UKIP, a spus c? Marea Britanie ?i-a planificat 13000 de emigran?i  incluzându-i acolo, desigur, ?i pe români si bulgari", a indicat europarlamentarul român.
"În acest context, Minodora Cliveti consider? c? ,,este extrem de important a se face o net? distinc?ie între mobilitate, care produce plusvaloare,  fiind un factor important de cre?tere  economic? ?i este apreciat? ca atare în majoritatea Europei ?i migra?ie în UE".
"De aceea este necesar? clarificarea, inclusiv terminologic?, a celor dou? no?iuni pentru c? cet??enilor europeni nu li se pot aplica regulile valabile celor din afara Europei", a mai spus Minodora Cliveti.

Joi, Parlamentul European va vota cele ?ase proiecte de rezolu?ii referitoare la libera circula?ie a cet??enilor europeni prezentate de c?tre grupurile politice din aceast? institu?ie european?. Din partea Grupului Alian?ei Progresiste a Sociali?tilor ?i Democra?ilor documentul a fost citit de c?tre Minodora Cliveti. AGERPRES(AS autor Cornel Cepariu , editor: Adrian Dr?gu?)