Minodora Cliveti: Limitarea liberei circula?ii ar provoca mari prejudicii tuturor ??rilor membre ale UE
Luni, 07 Aprilie 2014 11:59

Europarlamentarul român Minodora Cliveti a sus?inut în cadrul unei dezbateri la postul de radio on-line Euranetplus, c? "libera circula?ie, drept fundamental al europenilor, trebuie ap?rat? ?i consolidat?", iar "limitarea acesteia ar duce la mari prejudicii pentru toate ??rile membre ale UE".

La dezbatere au participat al?i doi europarlamentari, germanul Elmar Brok ?i britanicul Timothy Kirkhope.

"Am cerut în cursul dezbaterii s? nu se mai confunde, voit ori din necunoa?tere de termeni, statutul cet??eanului european cu acela al imigrantului, cerând colegilor de dialog s? contribuie la curmarea discursurilor discriminatorii la adresa românilor", a precizat vineri Minodora Cliveti, într-o declara?ie pentru AGERPRES.
Ea a subliniat în cursul emisiunii c? "este necesar? garantarea principiului liberei circula?ii a lucr?torilor", sus?inând dreptul cet??enilor români de a se deplasa neîngr?dit în spa?iul Uniunii Europene" ?i subliniind c? "teama de invazia româneasc? ?i bulgar? nu se justific?".

 

"Potrivit lui Andreas Pott, director al Institutului pentru migra?ie al Universit??ii Osnabruck, Thomas Liebig, reprezentant al OECD, ?i Herbert Bruker, din cadrul Institutului pentru cercet?ri în domeniul muncii (IAB), intervieva?i cu acest prilej, rezult? c? marea majoritate a românilor care vin în Germania sunt califica?i. Peste 20 la sut? dintre ei au studii universitare, al?i 40 la sut? au alte calific?ri c?utate pe pia?a muncii, munca lor fiind profitabil? pentru Germania. Iar dintre ceilal?i, foarte mul?i sunt studen?i. A?adar, a reie?it faptul c? nu exist? decât extrem de pu?ine cazuri de abuzuri la beneficii sociale din partea românilor, c? nu e vorba despre o emigra?ie din motive de s?r?cie, ci mobilitate în plan european pentru carier? sau studii. În Germania sunt aproximativ 200.000 romani, iar în Marea Britanie în jur de 120.000, de asemenea oameni califica?i", a precizat Minodora Cliveti.

În timpul emsiunii, Elmar Brok, europarlamentarul care a propus amprentarea celor care beneficiaz? abuziv de beneficii sociale, a men?ionat faptul c? nu este împotriva mobilit??ii lucr?torilor sau a celor care vin studieze.
Timothy Kirkhope a vorbit, la rândul s?u, despre rolul important pozitiv al lucr?torilor mobili, subliniind, mai ales, prezen?a celor califica?i (doctori, ingineri) care, în opinia sa, sunt majoritari în prezent.

În dezbatere a fost pus? ?i o întrebare referitoare la ,,exodul de creiere " din Romania. Minodora Cliveti a men?ionat faptul c?, în opinia sa, "românii uzeaz? de dreptul lor de libera circula?ie, neexitând un exod de creiere", dar c? în domeniul s?n?tate ,,exist? unele probleme în unele zone ale României din care au plecat mul?i doctori ?i cadre medicale". "Am subliniat c?, în prezent, guvernul actual a luat m?suri, cum ar fi cre?terea salariilor medicilor debutan?i ?i c? s-a angajat în continuarea acestui proces", a precizat pentru Agerpres Minodora Cliveti.

"Concluzia final? a acestei dezbateri este c? libera circula?ia este benefic? pentru to?i europenii, iar modificarea unor texte legislative europene pentru limitarea liberei circula?ii ar duce la mari prejudicii pentru toate ??rile membre ale UE. În prezent, circa un milion de englezi muncesc în UE, 400.000 de pensionari britanici locuiesc în Spania ?i exemplele sunt multiple în orice ?ar? din UE. Nici unui stat membru nu i-a convenit rezultatul referendumului din Elve?ia, care vrea s? introduc? cote de emigra?ie", a concluzionat Minodora Cliveti dezbaterea de la Euranetplus.

Sursa: AGERPRES(AS — autor: Cornel Cepariu, editor: Mariana Ionescu)