Parlamentul European a recunoscut mobilitatea profesional? drept factor al cre?terii competitivit??ii europene
Joi, 16 Ianuarie 2014 21:56

Strasbourg, 16 ian /Agerpres/ - Majoritatea parlamentarilor europeni recunosc munca prestat? în cadrul mobilit??ii profesionale în ??rile Uniunii Europene drept "factor determinant al cre?terii competitivit??ii europene", a declarat în exclusivitate pentru AGERPRES europarlamentarul social-democrat Minodora Cliveti imediat dup? votarea joi, la Strasbourg, de c?tre Parlamentul European a unei mo?iuni comune a grupurilor politice din forumul legislativ european privind "Respectarea dreptului fundamental la libera circula?ie în Uniunea European?".

"S-a cerut statelor membre, prin respectivul document, s? garanteze nediscriminarea muncitorilor europeni pentru a?a-zisa abuzare a sistemelor sociale, autorit??ilor na?ionale s? combat? piedicile care se pun muncitorilor europeni ?i s? combat? exploatarea acestora, dar s? ?i fie folosite resurse europene, în special Fondul social european ?i Fondul pentru dezvoltare regional?, pentru promovarea integr?rii ?i incluziunii sociale a muncitorilor ?i pentru sprijinirea comunit??ilor locale în aceste scopuri", a precizat Minodora Cliveti.

Ea a reliefat faptul c? "toate m?surile concrete sunt stabilite în baza recunoa?terii dreptului la liber? circula?ie ca drept fundamental al UE, piatra de temelie a integr?rii europene, fapt legat direct de cet??enia european?, drept care este garantat tuturor cet??enilor europeni, indiferent dac? ace?tia fac sau nu parte din spa?iul Schengen".

Minodora Cliveti a spus c? "deosebit de important" este ?i faptul c? parlamentarii europeni "au re?inut ?i admis c? muncitorii europeni contribuie substan?ial la dezvoltarea statelor gazd? ?i contribuie la sistemele de asigur?ri sociale într-o m?sura mai mare decât primesc beneficii din partea acestor ??ri".
Apropierea alegerilor pentru Parlamentul European a dus, în ultimele luni, la folosirea liberei circula?ii drept subiect de campanie pentru unele partide politice din Europa "existând riscul ca tratarea nera?ional? a acestei teme s? permit? transformarea în ?api isp??itori a cet??enilor UE din unele state membre ori a cet??enilor mobili din UE", ceea ce "ar alimenta cre?terea rasismului ?i a xenofobiei", a opinat Minodora Cliveti.
Potrivit acesteia, "în plus, fapt pozitiv pentru sinceritatea politic? european?, rezolu?ia re?ine c? mai mul?i politicieni europeni de rang înalt au f?cut recent declara?ii care submineaz? dreptul la libera circula?ie".

"De aceea adoptarea de c?tre Parlamentul European, cu o majoritate covâr?itoare, a Rezolu?iei privind 'Respectarea dreptului fundamental la libera circula?ie în Uniunea European?' demonstreaz? voin?a comuna a cet??enilor europeni de a trai într-o Europ? unit?, ra?ional?, determinat? s? î?i foloseasc? resursele umane în scopul cre?terii ?i bun?st?rii tuturor cet??enilor ei într-un climat de în?elegere, coeziune ?i solidaritate", a afirmat Minodora Cliveti.
În opinia sa, nu pot fi luate m?suri care vizeaz? emigra?ia f?r? o delimitare clar? de libera circula?ie, "pentru simplul considerent c? subiectele celor dou? tipuri de ac?iuni sunt persoane ter?e de Uniunea European?, în primul caz, ?i cet??eni europeni, în cel de-al doilea".

"De altfel, în prezentarea declara?iilor privind subiectul, miercuri sear?, comisarul european Vivianne Reding a subliniat cu t?rie acest lucru, fapt pe care eu cred c? l-am provocat prin întrebarea pe care am adresat-o Comisiei Europene în luna noiembrie", a conchis europarlamentarul Minodora Cliveti. AGERPRES/(AS - autor: Cornel Cepariu, editor: ?tefan Gabrea)